Kolosan 2:14

Kolosan 2:14 PSZ

On wycofał oskarżenie przeciwko nam i przybił je razem z Chrystusem do krzyża.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się