1 Jana 5:14

1 Jana 5:14 PSZ

Bóg wysłuchuje naszych modlitw, jeśli prosimy Go o rzeczy zgodne z Jego wolą. Możemy być tego pewni.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się

1 Jana 5:14

Podziel się