1 Jana 2:25

1 Jana 2:25 PSZ

Otrzymaliśmy bowiem od Boga obietnicę życia wiecznego.
PSZ: Słowo Życia
Podziel się