Ewangelia Marka 1:10

Ewangelia Marka 1:10 PBG

A zarazem wystąpiwszy z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa, i Ducha jako gołębicę na niego zstępującego.
PBG: Biblia Gdańska
Podziel się

Bezpłatne plany czytania i rozważania związane z: Ewangelia Marka 1:10