Ewangelia Łukasza 12:12

Ewangelia Łukasza 12:12 PBG

Albowiem Duch Święty nauczy was onejże godziny, co byście mówić mieli.
PBG: Biblia Gdańska
Podziel się