Identitet

Dag 6 av 6 • Dagens lesing

Andakt

Det sies at selvbildet vårt primært formes av de viktigste personene i livet vårt, sier om oss. 

Siden grunnlaget for vår opplevde identitet legges i de første årene av vårt liv, er det avgjørende hva foreldre og foresatte, ledere og lærere - sier til oss og om oss. 

Når vi blir voksne, må vi selv velge hvem som skal få lov til å definere hvem vi er. 

Bønn

Idag kan vi be om at det er hva Gud sier om oss, som definerer hvem vi er.