Identitet

Dag 5 av 6 • Dagens lesing

Andakt

Det er en krevende øvelse å finne sin egen identitet i spenningen mellom andres forventninger og fordommer. 

Når avstanden mellom det andre tenker om oss - og det vi tenker om oss selv - blir for stor, er det lett å gå på en smell. 

Bønn 

Idag kan vi be Gud om hjelp til å utvikle en sunn selvbevissthet.