Identitet

Dag 4 av 6 • Dagens lesing

Andakt

Det er sunt med et sant selvbilde. Da behøver jeg   verken å fornekte mine sterke eller svake sider, men   forsone meg med den jeg faktisk er. Da kan jeg være    til å leve med - både for meg selv og mine nærmeste.  

Når vi finner ut hvem vi er og hvem vi ikke er, behøver vi ikke å leve opp til andres forventninger eller begrenses av andre fordommer. 

Det kalles selvrespekt. 

Bønn

Idag kan vi be Gud om hjelp til å forsone oss med oss selv - slik vi er - ikke slik vi burde være.