Identitet

Dag 3 av 6 • Dagens lesing

Andakt

Vårt selvbilde formes av de vi speiler oss i. Når de ser oss, ser vi hvem de ser - og det preger oss over tid.   

Ingen av oss valgte foreldre og søsken i familien, eller ledere og lærere i barnehagen og på skolen. 

Når vi er barn, må vi ta de vi får, men når vi blir voksne må vi selv ta ansvar for hvem vi vil speile oss i. 

Bønn

Idag kan vi be om å få et gudsbilde som over tid kan få  prege vårt eget selvbilde.