Salmene 1
N78BM
1
De to veier
1Salig er den som ikke følger
ugudelige menneskers råd
og ikke slår inn på synderes vei
eller sitter sammen ¬med spottere, #26,4f; 112,1; 119,1; Ordsp 4,14
2men har sin glede i Herrens lov
og grunner på den dag og natt. #5 Mos 6,6f; 11,18f; Jos 1,8; Sal 119,97
3Han er lik et tre,
plantet ved bekker ¬med rennende vann:
det gir sin frukt i rette tid,
og løvet visner ikke på det.
Alt det han gjør, ¬skal lykkes for ham. #92,13; Jer 17,8
4Slik er det ikke ¬med de ugudelige.
De er lik agner ¬som spredes for vinden. #Job 21,18; Sal 35,5; 83,14; Jes 17,13
5Derfor kan ingen ugudelige
bli stående når dommen felles,
og ingen syndere skal være med
i de rettferdiges forsamling. #Matt 25,41ff
6For Herren kjenner ¬de rettferdiges vei,
men de ugudeliges vei
fører til undergang. #Job 23,10; Sal 37,20; 68,3

© 1978, 1985 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 1978, 1985 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om The Bible in Norwegian 1978/85 bokmål