Sakarja 4
N11BM
4
Femte syn: lysestaken og oliventrærne
1Engelen som talte med meg, vekket meg på nytt, som når man vekkes av søvnen. 2#2 Mos 25,31ff; Åp 1,12 Han sa: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en lysestake av rent gull, med en skål øverst. Den har sju lamper. Lampene har sju rør til veken, til lampene øverst. 3#4,3 To oliventrær bilde på de to lederne som er Guds salvede: Josva og Serubabel. Jf. v. 14. To oliventrær står ved siden av staken, ett til høyre for skålen og ett til venstre.» 4Jeg tok til orde og spurte engelen som talte med meg: «Hva er dette, herre?» 5Engelen som talte med meg, svarte: «Vet du ikke hva dette er?» Jeg sa: «Nei, herre.» 6Da svarte han:
Dette er Herrens ord til Serubabel:
Ikke ved makt og ikke ved kraft,
men ved min Ånd,
sier Herren over hærskarene.
7Hvem er vel du, store fjell?
Foran Serubabel skal du bli til en slette.
Han skal føre fram sluttsteinen under jubelrop:
«Nåde, nåde være med den!»
8 Herrens ord kom til meg:
9 # 2,13 Serubabels hender har lagt grunnen til dette huset,
og hans hender skal fullføre det.
Da skal du kjenne
at Herren over hærskarene har sendt meg til dere.
10 # Hag 2,3; Sak 3,9 For de som viste forakt
den dagen det begynte i det små,
skal glede seg når de får se
blysteinen i Serubabels hånd.
– De sju, det er Herrens øyne
som farer over hele jorden.
11Da tok jeg til orde og spurte ham: «Hva betyr de to oliventrærne som står til høyre og til venstre for lysestaken?» 12Jeg tok til orde for andre gang og spurte: «Hva betyr de to olivenkvistene ved siden av de to gullrørene som leder den gylne oljen ned fra dem?» 13Han sa: «Vet du ikke hva dette er?» Jeg svarte: «Nei, herre.» 14#Åp 11,4#4,14 de to >v. 3. Da sa han: «Dette er de to som er salvet med fin olje, de som står foran hele jordens herre.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål