Salmene 71
N11BM

Salmene 71

71
1 # 25,2+ Hos deg, Herre, søker jeg tilflukt,
la meg aldri bli til skamme!
2Berg meg og fri meg ut i din rettferd,
vend øret til meg og frels meg!
3 # 18,3+ Vær meg et vern og en klippe
dit jeg alltid kan komme!
Du har sagt at du vil frelse meg,
du er mitt fjell og min borg.
4 # 140,2 Fri meg, Gud, fra lovløses hånd,
fra grepet til dem som farer med urett og vold!
5Du er mitt håp, min Herre og Gud,
min trygghet fra jeg var ung.
6 # 22,10 Fra jeg ble født, har jeg støttet meg til deg,
fra mors liv er du min styrke.
Jeg vil alltid prise deg.
7Jeg er blitt til et tegn for mange,
du er min tilflukt og mitt vern.
8Min munn er full av lovsang,
jeg synger om din herlighet dagen lang.
9 # 22,12+; Jes 46,4 Kast meg ikke bort i alderdommens år,
forlat meg ikke når kreftene tar slutt!
10 # 56,7 Fiendene mine snakker om meg,
de som står meg etter livet, holder råd.
11 # 3,3; 22,9 De sier: «Gud har forlatt ham.
Jag ham og grip ham!
Det er ingen som berger ham.»
12 # 22,12+ Vær ikke langt borte fra meg, Gud.
Min Gud, skynd deg og hjelp meg!
13 # 6,11+ La dem som anklager meg,
bli til skamme og gå til grunne.
La dem som søker min ulykke,
bli dekket av vanære og skam!
14Men jeg vil alltid vente med håp,
jeg vil legge min lovsang til all lovsang du får.
15 # 40,6 Min munn skal fortelle om din rettferd,
dagen lang om din frelse,
enda dine gjerninger ikke kan telles.
16Jeg vil tale om Herren Guds storverk,
forkynne din rettferd, bare din.
17Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.
18 # Jes 46,4 Gud, forlat meg ikke
selv når jeg blir gammel og grå,
la meg tale om din kraft
til hele den slekten som kommer.
Ditt velde 19#2 Mos 8,10; 5 Mos 3,24; Sal 36,6+ og din rettferd, Gud,
når til det høye.
Du som har gjort så store ting,
Gud, hvem er som du?
20 # 5 Mos 32,39+ Trengsler og ulykker
lot du meg se,
men du vekker meg til liv på ny,
og du løfter meg opp igjen
fra dypene under jorden.
21Gi meg min storhet tilbake,
vend deg til meg og trøst meg!
22 # 33,2+ Så vil jeg prise deg til harpespill,
prise din trofasthet, min Gud.
Jeg vil synge for deg og spille på lyre,
du Israels Hellige.
23 # 103,1ff Når jeg spiller for deg,
skal mine lepper juble,
min sjel som du har fridd ut.
24Også min tunge skal tale
dagen lang om din rettferd.
For de som vil meg vondt,
er blitt til skamme og til spott.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.