Salmene 66
N11BM

Salmene 66

66
1 # 100,1; Jes 49,13 Til korlederen. En sang. En salme.
Rop med jubel for Gud, hele jorden!
2 # Jes 42,12 Spill og syng til ære for hans navn,
gi ham pris og ære!
3 # 5 Mos 33,29; Sal 18,45 Si til Gud: «Hvor skremmende dine gjerninger er!»
Fienden kryper for din store makt.
4Hele jorden skal bøye seg for deg,
de skal spille for deg og lovsynge ditt navn. Sela
5 # 46,9 Kom og se alt Gud har gjort,
skremmende er hans gjerninger blant mennesker.
6 # 1 Mos 1,9f; 2 Mos 14,21; Jos 3,16f Han gjorde sjø til tørt land,
gjennom elven gikk de til fots.
Derfor gleder vi oss over ham.
7 # 14,2+ Han hersker med velde til evig tid,
hans øyne gransker folkeslag.
Ingen opprører skal reise seg. Sela
8Dere folk, velsign vår Gud!
La lovsangen lyde for ham.
9 # 121,3 Han holder oss i live
og lar ikke våre føtter vakle.
10 # 7,10+ For du har prøvet oss, Gud,
renset oss som de renser sølv.
11Du lot oss gå i garnet,
du la en byrde av motgang på våre hofter.
12 # Jes 43,2 Du lot mennesker ri over våre hoder,
vi gikk gjennom ild og vann.
Så førte du oss ut til overflod.
13 # 50,14+ Jeg kommer med brennoffer til ditt hus,
jeg vil oppfylle det jeg lovet deg,
14det leppene talte,
det munnen sa da jeg var i nød.
15Jeg gir deg fete dyr som brennoffer
sammen med røyken av værer.
Jeg ofrer både okser og bukker. Sela
16Kom og hør, alle dere som frykter Gud,
jeg skal fortelle hva han har gjort mot meg.
17Min munn ropte til ham,
på tungen var det lovsang.
18 # Ordsp 15,29; 28,9; Jes 1,15; Joh 9,31 Hadde jeg urett i sinne,
ville Herren ikke ha hørt meg.
19Men Gud har hørt!
Han vendte øret til min bønn.
20Velsignet er Gud.
Han la ikke min bønn til side
og tok ikke sin godhet fra meg.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål