Salmene 58
N11BM

Salmene 58

58
1 # 57,1 Til korlederen. «Ødelegg ikke!» En miktam. Av David.
2 # 82,2+ Taler dere virkelig rett, dere mektige?
Dømmer dere rettferdig, dere mennesker?
3Nei, fra hjertet bærer dere fram urett på jorden,
med hendene sprer dere vold.
4 # 51,7+ Fra fødselen av er de urettferdige på avveier,
helt fra mors liv farer løgnerne vill.
5 # 140,4+ Deres gift er som ormegift,
de ligner en orm som er døv,
den lukker øret
6og hører ikke på den som hvisker,
på den som er kyndig i besvergelser.
7 # 3,8 Gud, knus tennene i deres munn,
Herre, bryt løvenes tanngard i stykker!
8La dem bli borte slik vann renner vekk!
La dem bare spenne buen,
pilene er uten kraft.
9La dem bli lik sneglen som løses opp i slim,
lik den dødfødte som aldri så solen.
10Før grytene kjenner varmen fra tornekvistene,
blåser han dem bort, de friske som de brennende.
11Den rettferdige skal glede seg
når han ser at han får hevn.
Han skal vaske føttene
i de urettferdiges blod.
12 # 7,12+ Da skal menneskene si:
«Ja, den rettferdige får sin lønn.
Det finnes en Gud som dømmer på jorden.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål