Salmene 57
N11BM

Salmene 57

57
1 # 1 Sam 22,1; 24,4; Sal 142,1 # 57,1 Ødelegg ikke kanskje navn på en melodi. Til korlederen. «Ødelegg ikke!» En miktam. Av David, den gang han rømte for Saul og gjemte seg i en hule.
2 # 17,8+ Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig!
For jeg søker tilflukt hos deg.
I skyggen av dine vinger
søker jeg ly til faren er over.
3Jeg roper til Gud, Den høyeste,
til Gud som gjør vel mot meg.
4 # 40,12 Han skal sende meg hjelp fra himmelen,
håne dem som jager meg Sela
og gi meg sin miskunn og troskap.
5 # 7,3+; Ordsp 30,14 Selv ligger jeg midt blant løver
som vil sluke mennesker.
Tennene deres er spyd og piler,
tungen er et kvast sverd.
6Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over all jorden!
7 # 7,16+ De la ut et nett for mine føtter,
de presset meg ned.
De gravde en fallgrav for meg,
men selv falt de ned i graven. Sela
8 # 108,2ff Mitt hjerte er rolig, Gud,
rolig og trygt.
Jeg vil synge og spille.
9Våkn opp, min ære,
våkn opp, harpe og lyre!
Morgenrøden vil jeg vekke.
10 # 18,50 Jeg vil takke deg blant folkene, Herre,
lovsynge deg blant folkeslag.
11 # 36,6+ For din miskunn når til himmelen,
din troskap til skyene.
12Vis deg høy over himmelen, Gud,
vis din herlighet over all jorden!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål