Salmene 149
N11BM

Salmene 149

149
1Halleluja!
Syng en ny sang for Herren,
en lovsang der de trofaste samles!
2Israel skal glede seg over sin skaper,
Sions barn juble for sin konge!
3 # 33,2+ De skal prise hans navn med dans,
spille for ham på trommer og lyre.
4 # 147,6.11 For Herren gleder seg over sitt folk,
han smykker de hjelpeløse med frelse.
5 # 30,5+ De trofaste skal juble i herlighet
og rope av fryd på sitt leie.
6De har lovsang til Gud i munnen
og tveegget sverd i hånden.
7De vil ta hevn over folkene
og refse folkeslag,
8legge kongene i lenker
og de fornemme i jern.
9De skal holde dom over dem slik det står skrevet,
til ære for alle hans trofaste.
Halleluja!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål