Salmene 118
N11BM

Salmene 118

118
1 # 106,1+ Takk Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.
2 # 115,9ff Israel skal si:
Evig varer hans miskunn.
3 # 118,3 Arons hus >115,110. Arons hus skal si:
Evig varer hans miskunn.
4De som frykter Herren, skal si:
Evig varer hans miskunn.
5 # 18,20; 119,45 Jeg var i trengsel og ropte til Herren,
han svarte og førte meg ut i åpent land.
6 # 27,1; Rom 8,31 Herren er med meg, jeg frykter ikke.
Hva kan mennesker gjøre meg?
7 # 54,6.9+ Herren er med meg, han hjelper meg,
jeg kan se på dem som hater meg.
8 # 62,9f; 146,3f Det er bedre å søke tilflukt hos Herren
enn å stole på mennesker.
9Det er bedre å søke tilflukt hos Herren
enn å stole på fyrster.
10 # 44,6 Alle folkeslag omringet meg,
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
11De var omkring meg på alle kanter,
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
12De var omkring meg som bier.
De sluknet som ild i tornekratt,
i Herrens navn slo jeg dem tilbake.
13De presset meg hardt, jeg holdt på å falle,
men Herren hjalp meg.
14 # 2 Mos 15,2; Jes 12,2 Herren er min styrke og min sang,
han er blitt min frelse.
15Hør, det er jubel og seiersrop
i de rettferdiges telt!
Herrens høyre hånd gjør storverk,
16 Herrens høyre hånd løfter opp.
Herrens høyre hånd gjør storverk.
17 # 115,17f Jeg skal ikke dø, men leve
og fortelle om Herrens gjerninger.
18Hardt har Herren tuktet meg,
men han overga meg ikke til døden.
19 # 24,7; Jes 26,2 Lukk rettferds porter opp for meg,
jeg vil gå inn og prise Herren!
20Dette er Herrens port,
her går de rettferdige inn.
21Jeg priser deg fordi du svarte meg,
du ble min frelse.
22 # Matt 21,42; Apg 4,11; Ef 2,20; 1 Pet 2,7 Steinen som bygningsmennene vraket,
er blitt hjørnestein.
23Dette er Herrens eget verk,
underfullt er det i våre øyne.
24 # Jes 49,8f Dette er dagen som Herren har gjort;
la oss juble og glede oss på den!
25 Herre, frels!
Herre, la det lykkes!
26 # Matt 21,9; 23,39 Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
Vi velsigner dere fra Herrens hus.
27 # 2 Mos 29,12 # 118,27 Bind festofferet … tau eller: «Dann en festprosesjon med greiner i hendene helt fram til alterhornene.» alterhornene =horn. Jf. 2 Mos 27,1f. Herren er Gud, han lyser for oss.
Bind festofferet til alterhornene med tau!
28 # 31,15 Du er min Gud, jeg takker deg,
min Gud, jeg opphøyer deg.
29 # 106,1+ Takk Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål