Salmene 104

104
1 # 103,1+ Velsign Herren, min sjel!
Stor er du, Herre, min Gud!
Du har kledd deg i høyhet og herlighet.
2 # Jes 40,22 Du svøper lyset om deg som en kappe,
du spenner himmelen ut som en teltduk.
3 # 18,11; Am 9,6 Han tømrer sine høye saler i vannet.
Han gjør skyer til sin vogn
og farer fram på vindens vinger.
4 # 148,8; Hebr 1,7 Han gjør vindene til sine engler
og flammende ild til sine tjenere.
5 # Job 38,4ff Han grunnla jorden på dens søyler,
aldri i evighet skal den rokkes.
6 # 24,2+ Dypet dekket den som en kappe,
vannet sto over fjellene.
7Da du truet, rømte det,
det flyktet for lyden av din torden,
8over fjell og ned i daler,
til stedet du hadde fastsatt.
9 # Ordsp 8,29; Jer 5,22 Du satte en grense det ikke går over,
det skal aldri mer dekke jorden.
10 # 74,15 Du lar kilder velle fram i dalene
så bekker renner mellom fjellene.
11De gir drikke til alle dyr på marken,
ville esler får slukke tørsten.
12Der finner fuglene under himmelen bolig,
de synger mellom greinene.
13 # 147,8f Han vanner fjellene fra sin høye sal.
Jorden mettes med frukten av din gjerning.
14 # 1 Mos 1,29f Du lar gresset spire fram for feet
og vekster til nytte for mennesket.
Du lar brødet komme fra jorden,
15vinen gir mennesket glede.
Du lar ansiktet skinne av olje,
brødet gir mennesket styrke.
16 Herrens trær får slukke tørsten,
sedrene på Libanon, som han har plantet.
17Der bygger fuglene rede,
i sypressen har storken sitt hus.
18De høye fjellene har steinbukken fått,
klippene gir grevlingen ly.
19 # 1 Mos 1,14ff Han skapte månen til å vise tidene,
og solen, som vet når den skal gå ned.
20Du sender mørke, og natten kommer.
Da myldrer de fram, alle dyr i skogen.
21 # Job 39,1f Unge løver brøler etter bytte,
de krever sin føde fra Gud.
22Solen står opp, de vender tilbake
og legger seg i sine huler.
23Da går mennesket ut til sin gjerning
og arbeider til kvelden kommer.
24 # 40,6+ Herre, hvor mange dine gjerninger er!
Og alle har du gjort med visdom,
jorden er full av det du bærer fram.
25Her er havet, stort og vidt,
med en talløs vrimmel av dyr, både små og store.
26 # 74,14+ # 104,26 Leviatan stort sjødyr. =havet. leke med kan også oversettes «leke seg der». Der stevner skipene fram,
der er Leviatan, som du har skapt til å leke med.
27 # 136,25; 145,15f Alle venter på deg,
at du skal gi dem mat i rett tid.
28Du gir, og de sanker,
du åpner hånden, og de blir mettet med det gode.
29 # 1 Mos 3,19; Job 34,14f; Fork 12,7 Du skjuler ansiktet, og de blir grepet av redsel,
du tar livsånden fra dem, de dør
og blir til støv igjen.
30 # Job 33,4 Du sender ut din Ånd, og de blir skapt,
du gjør jorden ny.
31 # 1 Mos 1,31 Måtte Herrens ære vare evig
og Herren glede seg over sine gjerninger!
32 # 2 Mos 19,18f; Sal 144,5; Jes 64,1f Han ser på jorden, og den skjelver,
han rører ved fjellene, og de står i røyk.
33 # 63,5+ Jeg vil synge for Herren hele mitt liv,
spille for min Gud så lenge jeg er til.
34 # 19,15 Måtte ordene mine gjøre ham glad!
Jeg vil glede meg i Herren.
35 # 104,35 Halleluja betyr «Lovsyng Herren». La synderne forsvinne fra jorden
og ingen urettferdige finnes mer!
Velsign Herren, min sjel!
Halleluja!

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;