4. Mosebok 21

21
Kobberslangen
1 # 33,40 Kanaaneerkongen som bodde i Arad i Negev, fikk høre at Israel nærmet seg på veien til Atarim. Han gikk til angrep på Israel og tok noen av dem til fange. 2#3 Mos 27,28f#21,2 slå … med bann og utslette =bann. Da ga Israel dette løftet til Herren: «Hvis du gir dette folket i våre hender, skal vi slå byene deres med bann og utslette dem.» 3#Dom 1,17#21,3 Horma >14,45.Herren hørte Israels bønn og ga kanaaneerne i deres hender. Og de slo kanaaneerne og byene deres med bann og utslettet dem. Derfor ble stedet kalt Horma.
4 # 20,21 # 21,4 Sivsjøen >14,25. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig 5#2 Mos 16,3; 4 Mos 14,2f og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.»
6 # 5 Mos 8,15; 1 Kor 10,9 # 21,6 serafslanger av hebr. saraf, som angir at noe brenner. Ordet viser kanskje til slangens gift. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. 7Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket. 8Da sa Herren til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» 9#2 Kong 18,4; Joh 3,14f Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve.
Videre gjennom ørkenen
10 # 33,43f Israelittene brøt opp, og de slo leir ved Obot. 11Siden brøt de opp fra Obot og slo leir ved Ijje-Abarim i ørkenen øst for Moab. 12#5 Mos 2,13#21,12 Sered-dalen sørøst for Dødehavet, ved grensen mellom Edom og Moab. Derfra dro de videre og slo leir i Sered-dalen. 13Derfra brøt de opp og slo leir på den andre siden av Arnon, i den ørkenen som strekker seg utover fra amorittenes land. Arnon danner grensen for Moab, mellom Moab og amorittene. 14#21,14 Boken om Herrens kriger ukjent tekstsamling. Derfor heter det i «Boken om Herrens kriger»:
Vaheb i Sufa og dalene,
Arnon 15#21,15 Ar sentralt moabittisk område sør for Arnon. Jf. Ar i Moab, v. 28. og dalenes skråning,
som strekker seg ned mot Ar
og støter mot grensen til Moab.
16 # 21,16 Beer Navnet betyr «brønn». Derfra dro de til Beer. Det er den brønnen hvor Herren sa til Moses: «Kall folket sammen, så skal jeg gi dem vann!» 17Da sang Israel denne sangen:
Du brønn, vell opp!
Syng til den 18#21,18 Mattana Navnet betyr «gave». brønnen
som høvdinger har gravd ut,
som folkets fremste menn har boret
med septer og herskerstav.
Fra ørkenen dro de til Mattana, 19fra Mattana til Nahaliel, fra Nahaliel til Bamot 20#5 Mos 34,1#21,20 Pisga-fjellet nordøst for Dødehavet. og fra Bamot til den dalen som går gjennom Moab-høysletten, under toppen av Pisga-fjellet, der en kan se ut over ødemarken.
Seieren over Sihon og Og
21 # 5 Mos 2,26ff; Dom 11,19ff Israel sendte budbærere til amorittkongen Sihon og sa: 22«La meg få dra gjennom landet ditt. Vi skal ikke svinge inn på åkrer eller i vinmarker og ikke drikke vann fra brønnene. Vi skal følge kongsveien til vi er kommet gjennom landet ditt.» 23Men Sihon ga ikke Israel lov til å dra gjennom landet sitt. Han samlet hele hæren sin og dro ut mot Israel i ørkenen. Da han kom til Jahas, gikk han til angrep på dem. 24#5 Mos 29,7ff; Sal 135,11f Men Israel slo ham med sverd og inntok landet hans fra Arnon til Jabbok, helt til ammonittenes land. For langs grensen mot ammonittene var det sterke forsvarsverk. 25Alle disse byene tok Israel. Og Israel bosatte seg i alle amorittenes byer, i Hesjbon og i alle landsbyene som hørte til.
26For Hesjbon var amorittkongen Sihons by. Han hadde ført krig mot den forrige kongen i Moab og tatt fra ham hele landet, helt til Arnon. 27Derfor sier dikterne:
Kom til Hesjbon, bygg opp igjen byen,
la den bli grunnfestet, Sihons by!
28 # 4 Mos 21,19f For ild gikk ut fra Hesjbon,
en flamme fra Sihons by,
den fortærte Ar i Moab,
slukte Bamot ved Arnon.
29 # 1 Kong 11,7; Jer 48,45f Ve deg, du Moab!
Det er ute med deg, du Kemosj-folk.
Han har gjort sine sønner til flyktninger,
sendt døtrene som fanger
til amorittkongen Sihon.
30Vi skjøt dem ned,
Hesjbon ligger øde til Dibon.
Vi herjet helt til Nofah,
som ligger ved Medeba.
31Nå slo Israel seg ned i amorittenes land. 32Moses sendte folk som skulle spionere i Jaser. De erobret byene der omkring og drev ut amorittene som bodde der.
33 # 5 Mos 3,1ff Så snudde de og dro oppover mot Basan. Da dro kong Og i Basan ut mot dem med hele sin hær, og det kom til slag ved Edre'i. 34Da sa Herren til Moses: «Vær ikke redd for ham! Jeg har gitt både ham og hele hæren hans og landet hans i dine hender. Du skal gjøre det samme med ham som du gjorde med amorittkongen Sihon, som bodde i Hesjbon.» 35Da slo de ham og sønnene hans og hele hæren hans. Ingen overlevende ble igjen. Så inntok de landet.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;