Mika 5
N11BM

Mika 5

5
Fredsfyrsten fra Betlehem
1 # 2 Sam 7,8.13; Jes 9,6; 11,1; Matt 2,1.6; Joh 1,1; 7,42 # 5,1 Efrata navn på Betlehem, etter en stamme som bodde der. Jf. 1 Mos 35,16; Rut 1,2; 1 Sam 17,12. hersker over Israel David tilhørte Efrat-slekten i Betlehem (1 Sam 17,12), og fra Davids ætt skulle en fremtidig konge (Messias) komme. Du, Betlehem, Efrata,
minst blant slektene i Juda!
Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
Hans opphav er fra gammel tid,
fra eldgamle dager.
2 # Jes 7,14; Mi 4,9f Derfor skal han overgi dem,
helt til tiden er kommet da hun som skal føde, har født.
Da skal resten av hans brødre
komme tilbake til Israels barn.
3 # Esek 34,23ff; Mi 4,4; Joh 10,1ff Han skal stå og gjete i Herrens kraft,
i Herren sin Guds høye navn.
Og de skal bo trygt,
for nå rekker hans makt til jordens ender.
4 # Jes 9,6; Ef 2,14 Og han skal være fred.
Når assyrerne kommer inn i landet vårt
og tråkker inn i borgene våre,
da reiser vi imot dem
sju hyrder, ja, åtte fyrster.
5 # 5,5 Nimrod regnes som grunnlegger av kongedømmet i Babel og Assur. Jf. 1 Mos 10,8–12. De skal gjete Assurs land med sverd,
ja, Nimrods land med dragne våpen.
Men når assyrerne kommer inn i landet vårt
og tråkker over grensene våre,
skal han berge oss.
6 # 2 Sam 17,12; Jes 4,3 Da skal Jakobs rest blant tallrike folkeslag
være som dugg fra Herren,
som regn på gresset.
De venter ikke på noen mann
og håper ikke på mennesker.
7Da skal Jakobs rest blant folkene,
midt iblant tallrike folkeslag,
være som en løve blant skogens dyr,
som en ungløve i saueflokker.
Den farer fram og tråkker ned,
den river i hjel, og ingen berger.
8Løft din hånd mot dem som står deg imot,
så alle dine fiender utryddes!
Byene skal utslettes
9Den dagen, sier Herren,
vil jeg utrydde hestene du har,
og ødelegge vognene dine.
10Jeg vil utslette byene i landet ditt
og rive ned alle festningene dine.
11 # 5 Mos 18,10f Jeg vil utrydde trolldomskunstene du driver med,
og tegntydere skal du ikke lenger ha.
12 # Jes 31,7; Sak 13,2 Jeg vil utrydde gudebildene
og steinstøttene du har.
Du skal ikke lenger tilbe
noe hendene dine har laget.
13Jeg vil rive opp Asjera-stolpene som er hos deg,
og legge byene dine øde.
14Jeg vil ta hevn i vrede og harme
over folkeslag som ikke vil høre.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål