Matteus 6
N11BM

Matteus 6

6
Gaver til de fattige
1 # 23,5 Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2#Luk 11,41; 12,33#6,2 en gave til de fattige Det gr. ordet er en avledning av ordet «barmhjertighet». Bønner og barmhjertighetsgaver hadde en viktig plass i jødisk fromhet. Jf. Apg 3,1f; 10,2; 24,17; Rom 15,26. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, 4for at det kan være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
Bønn
5 # Luk 18,10ff Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
6 # 2 Kong 4,33; Dan 6,11 Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
Herrens bønn
(Luk 11,2–4)
7 # Fork 5,1 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9#3 Mos 22,32; Esek 36,23#6,9–13 =Herrens bønn. Slik skal dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
10 # 26,42 La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
11 # Ordsp 30,8 Gi oss i dag vårt daglige brød,
12 # Sal 32,5; Matt 18,21ff; Ef 4,32 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
13 # Mark 14,38; 1 Kor 10,13; 2 Tess 3,3; Jak 1,13ff # 6,13 Den siste delen av verset mangler i de eldste håndskriftene og ble antakelig tilføyd da bønnen ble brukt i gudstjenesten. Jf. 1 Krøn 29,11. Amen >5,18. Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
{{For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.}}
14 # Mark 11,25f; Ef 4,32; Kol 3,13 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15#18,35 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.
Faste
16 # Jes 58,3ff; Matt 9,14 # 6,16 faster avstår fra mat og drikke. På Jesu tid var det vanlig at lovtro jøder fastet to dager i uken. Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.
17Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
Det udelte hjertet
(Luk 12,33–34; 11,34–36; 16,13)
19 # Ordsp 23,4; 1 Tim 6,9; Jak 5,2f Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20#19,21 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.
22 # 6,22 kroppens lampe I antikken forestilte man seg øyet som en «lyskaster», som lyser opp omgivelsene. Lyset kommer da fra kroppens indre. Jf. Dan 10,6; Åp 1,14. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. 23Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, hvor dypt blir ikke da mørket!
24 # 1 Kong 18,21; Luk 16,13 # 6,24 Mammon aram. for penger, formue og eiendom, her som en personifisert makt. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.
Vær ikke bekymret for morgendagen
(Luk 12,22–31)
25 # Fil 4,6; 1 Pet 5,7 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26#10,29ff Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? 27Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 28Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, 29#1 Kong 10 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 32Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33#1 Kong 3,11ff; Sal 37,25; Matt 19,29; Luk 10,42; Kol 3,1f Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.