3. Mosebok 26

26
Velsignelse og forbannelse
1 # 2 Mos 20,3f; Sal 81,10 Dere skal ikke lage dere avguder, ikke reise gudebilder eller steinstøtter og ikke sette opp billedsteiner i landet deres og tilbe dem. For jeg er Herren deres Gud. 2#2 Mos 20,8; 3 Mos 19,30 Mine sabbater skal dere holde, og min helligdom skal dere ha ærefrykt for. Jeg er Herren.
3 # 25,18f; 5 Mos 11,13ff; 28,1ff Hvis dere følger forskriftene mine og gir akt på budene mine og holder dem, 4#Jer 5,24+ vil jeg gi dere regn i rett tid. Jorden skal gi grøde og trærne på marken frukt. 5#Am 9,13 Hos dere skal tresketiden vare helt til vinhøsten, og vinhøsten skal vare til kornet blir sådd. Dere skal spise dere mette av eget brød og bo trygt i landet deres. 6#Sal 4,9; Esek 34,25 Jeg vil gi fred i landet, og dere skal legge dere uten at noen skremmer dere. Villdyrene vil jeg rydde ut av landet, og sverd skal ikke herje i landet deres. 7Dere skal forfølge fiendene, og de skal falle for sverd foran dere. 8#5 Mos 32,30 Fem av dere skal jage hundre, og hundre skal jage ti tusen. Fiendene skal falle for sverd foran dere. 9Jeg vil vende meg til dere og gjøre dere fruktbare og tallrike; jeg vil stå ved min pakt med dere. 10Dere skal spise det gamle kornet helt til dere må fjerne det for å få plass til det nye. 11Jeg vil reise min bolig midt iblant dere og ikke ha avsky for dere. 12#2 Mos 6,7; Jer 7,23; 30,22; 2 Kor 6,16 Jeg vil vandre midt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk. 13#Esek 34,27 Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av Egypt for at dere ikke skulle være slaver for dem. Jeg brøt i stykker stengene på åket deres, og jeg lot dere gå oppreist.
14 # 5 Mos 28,15ff; Am 4,6ff Men hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse budene, 15hvis dere forakter forskriftene mine og har avsky for mine lover, så dere ikke holder alle budene mine, men bryter min pakt, 16da skal jeg for min del gjøre dette mot dere: Jeg straffer dere med redsler, med tæring og feber, så øynene slukner og livskraften svinner. Til ingen nytte skal dere så kornet deres; fiendene deres skal spise det. 17Jeg vil vende meg mot dere, og dere skal bli slått av fienden. De som hater dere, skal herske over dere, og dere skal flykte selv om ingen forfølger dere.
18Hvis dere likevel ikke hører på meg, vil jeg tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres. 19#5 Mos 11,17 Jeg knuser den stolte makten deres. Himmelen over dere lar jeg bli som jern og jorden under dere som bronse. 20Dere skal bruke opp kreftene til ingen nytte, for landet deres skal ikke gi sin grøde, og trærne i landet skal ikke bære frukt.
21Hvis dere setter dere opp mot meg og ikke vil høre på meg, slår jeg dere sju ganger så hardt for syndene deres. 22#Esek 14,15 Jeg sender ville dyr mot dere. De skal røve barna deres, drepe feet og gjøre dere få i antall, så veiene deres blir øde.
23Hvis dere ikke lar dere tukte av dette, men setter dere opp mot meg, 24da vil jeg for min del sette meg opp mot dere og slå dere sju ganger så hardt for syndene deres. 25Jeg sender mot dere et sverd som hevner paktsbruddet. Om dere samler dere i byene, sender jeg pest inn blant dere, og dere skal bli overgitt i fiendehånd. 26#Esek 14,13#26,26 brødstaven en stav som de ringformede brødene ble hengt opp på for å beskyttes mot skadedyr. bryter i stykker brødstaven bilde på hungersnød. Jf. Sal 105,16; Esek 4,16; 14,13. Når jeg bryter i stykker brødstaven for dere, skal ti kvinner steke brød i en og samme ovn. De skal gi dere brødet etter vekt, og dere skal spise, men ikke bli mette.
27Hvis dere likevel ikke hører på meg, men setter dere opp mot meg, 28da vil jeg for min del sette meg opp mot dere i vrede og tukte dere sju ganger så hardt for syndene deres. 29#5 Mos 28,53; Jer 19,9 Da skal dere spise kjøttet av deres egne sønner og døtre. 30#Esek 6,4f Jeg ødelegger offerhaugene deres, gjør ende på røkelsesaltrene og kaster likene av dere oppå de livløse avgudene deres; for jeg har avsky for dere. 31Jeg gjør byene deres til ruiner og legger helligdommene øde. Jeg vil ikke kjenne den behagelige duften fra deres offer. 32#Jer 25,9 Jeg gjør landet øde så fiendene som bor der, blir forferdet. 33#5 Mos 28,64ff; Jer 9,16 Men dere vil jeg spre blant folkeslagene, og med sverd i hånd vil jeg forfølge dere. Landet deres skal bli til ødemark og byene til ruiner. 34#25,4#26,34 sabbatsårene Jf. 25,2ff. Da skal landet ta igjen sabbatsårene sine, hele den tiden det ligger øde, mens dere er i fiendeland. Ja, da skal landet hvile og ta igjen sabbatsårene. 35#2 Krøn 36,21 Så lenge det ligger øde, skal det hvile. Da skal det få den hvile det ikke fikk i sabbatsårene, mens dere bodde der. 36Og dem av dere som er igjen, vil jeg gjøre redde der ute i fiendenes land, selv lyden av fykende løv skal jage dem. De skal flykte som en flykter for sverdet og falle enda ingen forfølger dem. 37#5 Mos 32,30; Jes 30,17 Den ene skal snuble over den andre, som om sverd var etter dem, enda ingen forfølger dem. Dere skal ikke holde stand mot fienden, 38men gå til grunne blant folkeslagene; fiendenes land skal fortære dere. 39Og de av dere som ennå er igjen, skal tæres bort i fiendenes land fordi de har syndet. Ja, også fordi fedrene deres har syndet, skal de tæres bort.
40 # 5 Mos 4,30; 30,1ff; Dan 9,4ff Da skal de bekjenne sin egen og fedrenes skyld. De handlet troløst mot meg og satte seg opp mot meg. 41#26,41 deres uomskårne hjerte Omskjærelsen, som var det ytre tegnet på pakten med Gud (1 Mos 17,10), brukes iblant som bilde på hjertets omvendelse. Jf. 5 Mos 10,16; 30,6; Jer 4,4. Derfor vil også jeg sette meg opp mot dem og føre dem til fiendeland. Da skal deres uomskårne hjerte ydmyke seg, og de skal få bøte for sin synd. 42#2 Mos 2,24; 2 Kong 13,23+; Luk 1,72 Så vil jeg huske min pakt med Jakob. Pakten med Isak og pakten med Abraham vil jeg også huske. Jeg vil huske landet. 43Men landet skal bli forlatt av dem og ta igjen sabbatsårene sine mens det ligger øde etter dem. Og de må bøte for sin skyld fordi, ja, fordi de foraktet mine lover og sjelen hadde avsky for mine forskrifter. 44Men likevel vil jeg ikke forakte dem og ha avsky for dem når de er i fiendeland. Jeg vil ikke gjøre ende på dem og ikke bryte min pakt med dem. For jeg er Herren deres Gud. 45Til beste for dem vil jeg huske pakten med forfedrene, som jeg førte ut av Egypt rett for øynene på folkeslagene fordi jeg ville være deres Gud. Jeg er Herren.
46Dette er de forskriftene, budene og lovene som Herren fastsatte mellom seg og israelittene på Sinai-fjellet gjennom Moses.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;