Job 27
N11BM

Job 27

27
Job: Jeg holder fast på min rettferd
1Job fortsatte med sin visdomstale og sa:
2 # Rut 1,20; Job 34,5 Så sant Gud lever, han som nekter meg retten,
Den veldige, han som gjør meg bitter:
3 # 1 Mos 2,7; Job 32,8 Så lenge det er livsånde i meg,
pust fra Gud i min nese,
4 # 1,22; 2,9 skal mine lepper ikke tale urett
og tungen ikke bære fram svik.
5 # 9,21 Fri meg fra å gi dere rett!
Jeg er uskyldig, det står jeg ved til jeg dør.
6 # Apg 24,16; 1 Kor 4,4; 2 Tim 1,3 Jeg holder fast på min rettferd og slipper ikke.
Hjertet fordømmer ingen av mine dager.
7La min fiende stå som skyldig,
min motstander som urettferdig!
8 # 20,5; Luk 12,20 Hvilket håp har den ugudelige av det han har vunnet,
når Gud gjør ende på hans liv?
9 # 5,20; Joh 9,31 Hører Gud hans klagerop
når trengsler kommer over ham?
10 # 7,4; 22,26; Jes 58,14 Har han sin glede i Den veldige?
Roper han sent og tidlig på Gud?
11 # 19,21 Jeg vil lære dere om Guds hånd
og ikke skjule hva Den veldige har tenkt.
12 # 21,34 Dere har jo sett det, alle sammen,
så hvorfor dette tomme snakket?
13Slik er den delen en lovløs får av Gud,
arven som voldsmannen får fra Den veldige:
14 # 1,18f Har han mange barn, faller de for sverd,
etterkommerne får ikke mette seg med brød.
15De som overlever, går i død og grav,
og ingen enke holder sørgehøytid.
16Han dynger opp sølv som støv
og samler seg klær som leire;
17 # Ordsp 13,22; Fork 2,26 han samler, men rettferdige kler seg,
uskyldige deler sølvet.
18 # Jes 1,8 Det huset han bygger, er som en møll,
som løvhytten vaktmannen lager.
19Han legger seg rik, men det varer ikke:
Han slår øynene opp, og alt er borte.
20 # 18,11–16; 21,18 Redsler når ham igjen som vannmasser,
om natten fører stormen ham vekk.
21Østavinden løfter ham og fører ham bort,
feier ham av sted,
22kaster seg over ham uten skånsel,
den er så voldsom at han må rømme.
23 # Klag 2,15; Nah 3,19 Vinden slår hendene sammen
og plystrer ham hånlig bort fra hans sted.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål