Jeremia 52
N11BM

Jeremia 52

52
Jerusalems fall
1 # 2 Kong 24,18ff; 2 Krøn 36,11ff; Jer 37,1ff Sidkia var tjueen år gammel da han ble konge, og han regjerte i Jerusalem i elleve år. Hans mor het Hamutal og var datter av Jeremia fra Libna. 2Sidkia gjorde det som var ondt i Herrens øyne, i ett og alt som Jojakim hadde gjort. 3#39,1ff; Esek 17,15 Fordi Herren var vred på Jerusalem og Juda, gikk det som det gjorde, og til sist kastet han dem bort fra sitt ansikt.
Sidkia gjorde opprør mot kongen av Babel. 4#2 Kong 25,1ff#52,4 i den tiende måneden januar–februar 588 f.Kr. Da dro Nebukadnesar med hele sin hær mot Jerusalem. Det var i Sidkias niende regjeringsår, på den tiende dagen i den tiende måneden. De slo leir ved byen og bygde en voll omkring den. 5Og byen var under beleiring til kong Sidkias ellevte regjeringsår. 6#52,6 i den fjerde måneden august 587 f.Kr. Den niende dagen i den fjerde måneden, da hungersnøden var som verst og folket ikke hadde mer mat, 7#39,4 brøt fienden gjennom bymuren. Om natten flyktet alle krigerne og forlot byen gjennom porten mellom de to murene, ved kongens hage, enda kaldeerne hadde omringet byen. Og de tok veien mot Araba-sletten.
8Men kaldeernes hær satte etter kong Sidkia og nådde ham igjen på slettene ved Jeriko. Da hadde hele hæren flyktet fra ham og var spredt. 9#52,9 Ribla i Hamat-landet >39,5. Kongen ble grepet og ført opp til Ribla i Hamat-landet, til kongen av Babel, som felte dommen over ham. 10#39,5ff Kongen av Babel drepte sønnene til Sidkia rett for øynene på ham. Alle lederne i Juda drepte han også der i Ribla. 11Så stakk han ut øynene på Sidkia. Kongen av Babel bandt ham med bronselenker og førte ham til Babel. Der ble han holdt i fengsel til sin dødsdag.
12 # 52,12 Nebusaradan Jf. 39,9ff. Den tiende dagen i den femte måneden – det var i Nebukadnesars nittende regjeringsår – kom en av Babel-kongens fremste menn til Jerusalem. Han het Nebusaradan og var sjef for livvakten. 13Nebusaradan satte Herrens tempel og kongens slott i brann. Alle husene og palassene i Jerusalem brente han opp. 14Og kaldeerhæren som sto under hans kommando, rev ned murene rundt Jerusalem. 15Så førte Nebusaradan i eksil noen av de fattigste i folket og dem som var igjen i byen, og overløperne som hadde gått over til Babel-kongen, og resten av håndverkerne. 16Bare en del av de fattigste i landet lot Nebusaradan bli igjen for å arbeide på vinmarkene og på åkrene.
17 # 27,19ff Kaldeerne slo i stykker bronsesøylene i Herrens hus, vognstativene og bronsehavet som sto der. All bronsen førte de til Babel. 18De tok askefatene og ildskuffene, lysesaksene, offerskålene og røkelsesskålene og alt utstyr av bronse som hadde vært brukt i gudstjenesten. 19Sjefen for livvakten tok også med seg alt som var av gull og sølv: bollene og glopannene, offerskålene og askefatene, lysestakene, røkelseskarene og kannene til drikkofferet. 20#1 Kong 7,15ff.23ff De to søylene, det ene havet, de tolv bronseoksene under det og vognstativene som Salomo hadde laget til Herrens hus – alle disse gjenstandene inneholdt så mye bronse at de ikke kunne veies. 21#2 Kong 25,17; 2 Krøn 3,15#52,21 atten alen ca. 9 m. tolv alen ca. 6 m. Begge søylene var atten alen høye og tolv alen i omkrets. De var fire fingre tykke og hule. 22Begge hadde et søylehode av bronse, og hvert søylehode var fem alen høyt. Rundt om på søylehodet var det slyngornamenter med granatepler, alt sammen av bronse. Slik var begge søylene. 23Nittiseks granatepler hang fritt. I alt var det hundre granatepler omkring på slyngornamentene.
Judeerne blir ført i eksil til Babel
24Sjefen for livvakten tok med seg øverstepresten Seraja og Sefanja, presten under ham, og de tre dørvokterne. 25Fra byen tok han med seg en hoffmann som hadde tilsyn med krigerne, sju av kongens fremste tjenestemenn som ennå var i byen, dessuten hærførerens skriver, han som skrev ut folk i landet til krigstjeneste, og seksti mann av folket som ellers fantes i byen. 26Alle disse tok Nebusaradan, sjefen for livvakten, med seg. Han førte dem til Babel-kongen i Ribla, 27og kongen slo dem i hjel der, i Ribla i Hamat-landet. Slik ble folket i Juda ført bort fra sitt land.
28Dette er folket som Nebukadnesar førte i eksil: i det sjuende regjeringsåret 3023 fra Juda, 29i Nebukadnesars attende år 832 fra Jerusalem. 30I Nebukadnesars tjuetredje år førte livvaktsjefen Nebusaradan 745 judeere i eksil. I alt var det 4600 personer.
Kong Jojakin blir benådet
31 # 2 Kong 25,27ff # 52,31 det trettisjuende året 562 f.Kr. I det trettisjuende året etter at Juda-kongen Jojakin var bortført, den tjuesjuende dagen i den tolvte måneden i det året han selv ble konge, tok Babel-kongen Evil-Merodak Juda-kongen Jojakin til nåde og hentet ham ut av fengselet. 32Han snakket vennlig med ham og ga ham den fremste plassen blant de kongene som var hos ham i Babel. 33Jojakin fikk legge av seg fangedrakten, og siden spiste han alltid ved kongens bord så lenge han levde. 34Sitt daglige brød fikk han av Babel-kongen, dag for dag så lenge han levde, helt til sin dødsdag.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål