Jeremia 17
N11BM

Jeremia 17

17
Judas synd er skrevet opp
1 # 17,1 alterhornene =horn, alterhorn. Judas synd er skrevet opp med jerngriffel
og risset inn med diamantstift
på deres hjertetavle
og på alterhornene,
2 # 3,6 mens barna deres minnes
altrene og Asjera-stolpene de hadde
under frodige trær
og på høye hauger,
3 # 15,13ff fjellene på marken.
Din rikdom, alle dine skatter
og offerhaugene dine
gir jeg til plyndring
på grunn av synden overalt i landet ditt.
4 # 5 Mos 32,22; Jer 5,19; 15,14 Av deg selv må du gi avkall på
den eiendommen jeg ga deg.
Jeg gjør deg til slave for fiendene dine
i landet du ikke kjenner.
For dere har satt fyr på min vrede,
den skal brenne for alltid.
Stol ikke på mennesker
5 # Sal 118,8f; 146,3 Så sier Herren:
Forbannet er den mann
som stoler på mennesker
og søker sin styrke i kjøtt og blod
og vender hjertet bort fra Herren.
6Han blir som en busk i ødemarken,
han får ikke se det gode komme,
han holder til i en ørken av stein,
i det salte landet der ingen bor.
7 # Sal 2,12+; 40,5+; Ordsp 29,25 Velsignet er den mann
som stoler på Herren
og setter sin lit til ham.
8 # Sal 1,3 Han er lik et tre
som er plantet ved vann
og strekker røttene mot bekken.
Det frykter ikke når heten kommer,
løvet er grønt.
Det engster seg ikke i tørketider
og slutter ikke å bære frukt.
9Hjertet er mer svikefullt enn noe annet,
det kan ikke helbredes.
Hvem kan forstå det?
10 # Sal 7,10; Jer 11,20; 20,12; 32,19; Rom 2,6 Jeg, Herren, er den
som gransker hjerter og prøver nyrer.
Jeg lønner hver mann etter hans ferd,
etter frukten av hans gjerninger.
Dom over urett og frafall
11 # Sal 39,7 En rapphøne som ruger på egg
den ikke selv har lagt,
slik er den som skaffer seg rikdom med urett.
Midt i livet må han forlate den,
til slutt står han der som en narr.
12En herlig trone,
opphøyd fra begynnelsen av,
er stedet for vår helligdom.
13 # Sal 36,10; Jer 2,13 Herre, du Israels håp,
alle som forlater deg, skal bli til skamme;
de i landet som vender seg bort fra deg,
skal skrives opp.
For de har forlatt Herren,
kilden med levende vann.
Frels meg du, så blir jeg frelst
14 # Sal 6,3; Jer 31,18 Helbred meg, Herre, så blir jeg helbredet,
frels meg du, så blir jeg frelst.
For du er min lovsang.
15 # Jes 5,19; Esek 12,22; 2 Pet 3,4 Se, de sier til meg:
«Hvor er Herrens ord?
La det komme!»
16 # 18,20 Men jeg har ikke tryglet deg om
å sende noe ondt,
jeg har ikke lengtet etter en ulykkesdag.
Du vet hva leppene mine har sagt,
det er rett framfor deg.
17Bli ikke til redsel for meg!
Du er min tilflukt på ulykkens dag.
18 # Sal 25,3; 35,4+ La forfølgerne bli til skamme,
og ikke jeg.
La dem bli slått av skrekk,
og ikke jeg!
La en ulykkesdag komme over dem,
knus dem dobbelt opp!
Hold sabbatsdagen hellig
19Dette sa Herren til meg: Gå og still deg i Folkeporten, der Judas konger går inn og ut, og i alle portene i Jerusalem, 20#22,2 og si til dem: Hør Herrens ord, dere Juda-konger, hele Juda og alle som bor i Jerusalem, dere som går inn gjennom disse portene.
21 # 2 Mos 20,8+; 5 Mos 5,12ff Så sier Herren: Så sant dere har livet kjært, vokt dere for å bære noen bør på sabbatsdagen og komme inn gjennom Jerusalems porter med den. 22#Neh 13,15ff; Am 8,5 Dere må ikke bære noe ut av husene deres på sabbatsdagen og ikke gjøre noe arbeid. Dere skal holde sabbatsdagen hellig, slik jeg befalte fedrene deres. 23Men de hørte ikke og vendte ikke øret til. De gjorde nakken stiv, de adlød ikke og tok ikke imot formaning.
24 # Jes 56,2; 58,13f Om dere hører på meg, sier Herren, og ikke bærer noen bør inn gjennom portene i denne byen på sabbatsdagen, men holder sabbatsdagen hellig og ikke gjør noe arbeid, 25#22,4 da skal konger og fyrster som sitter på Davids trone, og som kjører med hester og vogner, få komme inn gjennom portene i denne byen, både de og stormennene deres, mennene i Juda og de som bor i Jerusalem. Denne byen skal bestå til evig tid. 26Da skal de komme fra byene i Juda og landet omkring Jerusalem, fra Benjamin-landet, lavlandet, fjellandet og Negev for å bære fram brennoffer, slaktoffer, grødeoffer og røkelse og komme med takkoffer til Herrens hus.
27 # 7,20; Hos 8,14 Men om dere ikke vil høre på meg og holde sabbatsdagen hellig, men bærer bører og kommer inn gjennom Jerusalems porter med dem på sabbatsdagen, da setter jeg ild på portene. Den skal fortære borgene i Jerusalem, den skal ikke slukne.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.