Jeremia 13
N11BM
13
Det ødelagte beltet
1Dette sa Herren til meg: «Gå og kjøp deg et belte av lin og spenn det om livet, men la det ikke komme i vann!» 2Så kjøpte jeg et belte, som Herren hadde sagt, og spente det om livet.
3Da kom Herrens ord til meg for annen gang: 4«Ta beltet du kjøpte, det du har om livet. Stå opp og gå til Eufrat! Der skal du gjemme det i en bergsprekk.» 5Så gikk jeg og gjemte det ved Eufrat, slik Herren hadde befalt meg.
6Lang tid etter sa Herren til meg: «Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg befalte deg å gjemme der!» 7Jeg gikk til Eufrat, gravde opp beltet og tok det bort fra stedet der jeg hadde gjemt det. Og se, beltet var ødelagt. Det dugde ikke til noe.
8Da kom Herrens ord til meg: 9Så sier Herren: Slik vil jeg ødelegge Judas og Jerusalems store overmot. 10Dette onde folket nekter å høre på mine ord, de følger sitt egenrådige hjerte og følger andre guder for å tjene dem og tilbe dem. De skal bli som dette beltet, det som ikke duger til noe. 11#5 Mos 26,19 For slik beltet slutter tett om livet på mannen, slik har jeg sluttet hele Israels hus og hele Judas hus nær til meg, sier Herren, for at de skulle være mitt folk, til ære, pris og pryd for meg. Men de ville ikke høre.
De knuste vinkrukkene
12Du skal si dette ordet til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Hver krukke skal fylles med vin. De kommer til å si til deg: «Tror du ikke vi vet at hver krukke skal fylles med vin!» 13#25,15ff; Esek 23,33 Da skal du si til dem: Så sier Herren: Se, jeg fyller alle som bor i dette landet, både kongene som sitter på Davids trone, prestene, profetene og alle som bor i Jerusalem, og de blir fulle. 14Jeg skal knuse dem mot hverandre, både fedre og sønner, sier Herren. Jeg viser ikke medfølelse, skåner ikke og er ikke barmhjertig; jeg skal ødelegge dem.
Vær ikke hovmodige
15Hør og lytt, vær ikke hovmodige!
For Herren taler.
16 # Åp 14,7 Gi ære til Herren, deres Gud,
før han gjør det mørkt,
før dere snubler og faller
på fjellene i skumringen.
Dere håper på lys,
men han gjør det til dødsskygge
og tykk tåke.
17 # 9,1; 14,17 Men vil dere ikke høre på dette,
må min sjel gråte i det skjulte
over hovmodet deres,
gråte og gråte, tårene strømmer fra øyet,
for Herrens flokk blir ført i fangenskap.
18 # Klag 5,16; Esek 21,31 # 13,18 kongen og kongens mor trolig kong Jojakin og hans mor Nehusjta, som måtte overgi seg til babylonerne i 597 f.Kr. Jf. 2 Kong 24,8ff. Si til kongen og kongens mor:
Sett dere lenger nede!
For den praktfulle kronen
er falt av hodet på dere.
19Byene i Negev er stengt,
det er ingen som åpner.
Hele Juda er ført i eksil,
bortført til siste mann.
Jerusalems skam
20 # 13,20 du Det er Jerusalem som tiltales. Jf. v. 27. Løft blikket og se
dem som kommer fra nord!
Hvor er flokken du fikk,
de praktfulle sauene dine?
21Hva vil du si
når betrodde menn som du selv har lært opp,
blir satt til befalingsmenn over deg?
Da blir du grepet av rier
som en fødende kvinne.
22 # Jes 47,2f; Nah 3,5 Du sier i ditt hjerte:
«Hvorfor skal dette hende meg?»
På grunn av din store skyld
ble kjolekanten løftet opp
og lemmene utsatt for vold.
23 # Sal 55,20 # 13,23 Kusj afrikansk land og folk sør for Egypt, langs Nilen. Jf. 1 Mos 2,13; Jes 18,1. Kan en fra Kusj skifte sin hud
eller en leopard sine flekker?
Da kunne også dere gjøre godt,
dere som er opplært til å gjøre ondt.
24 # Job 21,18; Sal 1,4 Jeg skal spre dem lik halmstrå
som fyker av sted med ørkenvinden.
25Det blir din lodd,
den delen jeg måler opp for deg,
sier Herren,
fordi du glemte meg
og satte din lit til løgn.
26Jeg skal selv løfte kjolekanten
opp over ansiktet på deg
så din skam blir synlig,
27ditt ekteskapsbrudd, din vrinsking
og ditt skamløse horeliv.
Jeg så det motbydelige du drev med
på haugene og ute på marken.
Ve deg, Jerusalem, du som ikke renser deg!
Hvor lenge skal dette vare?

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål