Jeremia 10
N11BM
10
Herren og avgudene
1Hør ordet som Herren taler til dere, Israels hus. 2#Rom 12,2 Så sier Herren:
Dere skal ikke lære dere å gå folkeslagenes veier
og ikke frykte tegnene på himmelen
selv om folkeslagene frykter dem.
3 # Jes 40,19ff; 44,9ff For folkenes skikker er tomme.
De hugger et tre i skogen,
en håndverker lager det til med øks,
4 # Jes 41,7 de pynter det med sølv og gull,
de fester det med nagler og hammer
så det står støtt.
5 # Sal 115,5ff; Jes 45,20; 46,7 De er som fugleskremslene på en agurkmark,
ikke kan de snakke,
og de må bæres, for de kan ikke gå.
Vær ikke redd dem!
De gjør ikke noen skade,
men de kan heller ikke gjøre noe godt.
6 # 32,17ff Ingen er som du, Herre.
Du er stor,
navnet ditt er stort og mektig.
7 # Sal 33,8; Åp 15,4 Hvem må ikke frykte deg,
du konge over folkeslagene?
Det er din rett.
For blant alle vismenn hos folkeslagene
og i alle riker er det ingen som du.
8 # 51,17 Alle som en er tåpelige og dumme,
opplært av tomme guder,
en trestokk.
9 # 10,9 Tarsis havneby eller område ved fjerne kyster, kanskje i det vestlige Middelhavet. >1 Mos 10,4. Ufas sannsynligvis Ofir i Arabia; dette er ellers i GT nevnt som et gull-land. Jf. Job 22,24; 28,16. Det hamrede sølvet er innført fra Tarsis
og gullet fra Ufas.
Det er verk av treskjærer og gullsmed,
kledd i blått og rødt purpur,
kunstverk alt sammen.
10 # Sal 10,16 Men Herren er den sanne Gud,
den levende Gud, den evige konge.
Jorden skjelver for hans harme,
folkeslagene kan ikke holde ut hans vrede.
11 # Jes 2,18 # 10,11 Verset er skrevet på aram., ikke på hebr. som resten av boken. Dette skal dere si til dem:
«De gudene som ikke skapte himmel og jord,
skal utryddes fra jorden
og under himmelen.»
12 # Sal 104,24; Jes 45,12; Jer 51,15ff Han laget jorden med sin kraft,
han grunnla verden i sin visdom
og spente ut himmelen ved sin innsikt.
13 # Job 38,25f; Sal 135,7 Når hans røst høres, bruser vannet i himmelen,
han lar skyer stige opp fra jordens ende,
han lager både lyn og regn,
han lar vinden slippe ut fra sine forrådskamre.
14Alle mennesker er dumme og uforstandige.
Hver gullsmed må skamme seg
over gudebildet sitt,
for det støpte bildet hans er løgn.
Det er ikke ånd i dem.
15Tomme er de, et verk til spott.
I straffens tid går de til grunne.
16 # 5 Mos 4,19f; 32,9; Sal 16,5; 119,57 # 10,16 Jakobs del Herren, Israels Gud. Han som er Jakobs del, er ikke som disse,
for det er han som former alt.
Israel er hans egen stamme.
Herren over hærskarene er hans navn.
Teltet mitt er ødelagt
17Ta bylten din opp fra bakken,
du kvinne som bor i en beleiret by!
18For så sier Herren:
Se, denne gangen slenger jeg bort
dem som bor i landet.
Jeg gir dem trengsel
for at de skal finne meg.
19 # Sal 77,11; Jer 14,17; Mi 7,9 Ve meg, for et brudd!
Jeg har et uhelbredelig sår.
Jeg tenkte: Dette er bare en lidelse
som jeg må bære.
20 # 31,15 Teltet mitt er ødelagt,
alle snorer revet av.
Barna mine har forlatt meg, de er borte.
Det er ikke lenger noen
som setter opp teltet mitt
og spenner ut teltdukene.
21 # 23,1 For gjeterne er dumme,
de søker ikke Herren.
Derfor lykkes de ikke,
hele flokken deres blir spredt.
22 # 9,11 Dårlig nytt: Nå kommer det,
et kraftig jordskjelv fra landet i nord.
Det gjør byene i Juda til ørken,
et sted hvor sjakaler holder til.
Profetens bønn
23 # Ordsp 16,9; 20,24 Jeg vet, Herre,
at mennesket ikke selv rår for sin vei,
og at vandringsmannen ikke selv
kan styre sine skritt.
24 # Sal 6,2; 38,2; Jer 30,11 Oppdra meg, Herre, men gjør det rett,
ikke i vrede, så du gjør meg liten.
25 # Sal 79,6f Øs ut din harme
over folkeslag som ikke kjenner deg,
over slekter som ikke kaller på ditt navn.
For de har fortært Jakob,
fortært og gjort ende på ham
og lagt boplassen øde.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål