Jesaja 43
N11BM

Jesaja 43

43
Israel løses ut
1 # 1 Mos 26,24; Jes 41,14; 44,2; 45,3; Jer 30,10 Og nå, så sier Herren,
som skapte deg, Jakob,
som formet deg, Israel:
Vær ikke redd!
Jeg har løst deg ut,
jeg har kalt deg ved navn, du er min.
2 # Sal 66,12; Dan 3,13ff; Mark 16,18; 1 Kor 3,15 Går du gjennom vann, er jeg med deg,
gjennom elver, skal de ikke flomme over deg.
Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg,
og flammen skal ikke brenne deg.
3 # 43,3 Kusj >18,1. Seba Kanskje det samme som Saba. Jf. 1 Kong 10,1; Sal 72,10; Jes 45,14. For jeg er Herren din Gud,
Israels Hellige, som frelser deg.
Jeg gir Egypt som løsepenge for deg,
Kusj og Seba i stedet for deg.
4Fordi du er dyrebar i mine øyne,
høyt aktet og jeg elsker deg,
gir jeg mennesker i stedet for deg
og folkeslag for ditt liv.
5 # 41,10; Jer 46,27f Vær ikke redd, for jeg er med deg!
Fra øst vil jeg hente din ætt,
og fra vest vil jeg samle deg.
6 # 49,12; 60,4; Sef 3,10 Jeg sier til nord: «Gi fra deg!»
og til sør: «Hold ikke tilbake!»
Hent mine sønner fra det fjerne,
mine døtre fra jordens ende,
7alle som er kalt med mitt navn,
dem jeg har skapt til min ære,
formet og laget.
Herren alene er Gud og frelser
8 # 6,9f; 42,18ff Før fram folket som er blindt
enda det har øyne,
dem som er døve
enda de har ører.
9 # 41,1ff.26; 45,21 Alle folkeslag kommer sammen,
folkene samler seg.
Kan noen av dem fortelle
så vi får høre om de første ting?
La dem føre fram vitner så de kan få rett!
La dem høre på og si: «Det er sant!»
10 # 5 Mos 32,39; Jes 44,6.8; 45,5.14 Dere er mine vitner,
sier Herren,
og min tjener som jeg har utvalgt,
for at dere skal kjenne meg og tro på meg
og forstå at jeg er Han.
Før meg er ingen gud blitt formet,
og etter meg skal ingen komme.
11 # Hos 13,4 Jeg, jeg er Herren,
det finnes ingen annen frelser enn jeg.
12Det er jeg som har fortalt
og frelst og gjort det kjent,
det finnes ingen fremmed blant dere.
Dere er mine vitner, sier Herren.
Jeg er Gud,
13 # Jes 14,27; Joh 10,28 helt fra dag ble til,
jeg er Han.
Ingen river ut av min hånd;
det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort.
Babels fall
14 # 41,14; 47,4 Så sier Herren,
han som løser dere ut,
Israels Hellige:
For deres skyld sender jeg bud til Babel
og bryter ned alle bommene.
Kaldeernes jubel blir til klageskrik.
15 # 6,3; 41,21 Jeg er Herren, deres Hellige,
Israels skaper, deres konge.
Noe nytt spirer fram
16 # 2 Mos 14,21ff; Jes 51,10 Så sier Herren,
han som gjorde vei gjennom sjøen,
en sti i det veldige vannet,
17som førte vogner og hester,
hær og høvdinger uti.
Der ble de liggende og reiste seg aldri,
de sluknet som når en veke slukkes.
18Dere skal ikke minnes de første ting,
ikke tenke på det som hendte før.
19 # 41,18 Se, jeg gjør noe nytt.
Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke?
Ja, jeg legger vei i ørkenen,
elver i ødemarken.
20 # 2 Mos 17,1ff; 19,5ff Ville dyr skal ære meg,
sjakaler og strutser.
For jeg gir vann i ørkenen
og elver i ødemarken
så mitt utvalgte folk kan få drikke.
21Mitt folk, som jeg har formet,
skal forkynne min pris.
22Men meg har du ikke påkalt, Jakob,
du har ikke slitt deg ut for meg, Israel.
23Du kom ikke til meg med brennofferlam
og æret meg ikke med slaktoffer.
Jeg plaget deg ikke med grødeoffer
og slet deg ikke ut med røkelse.
24Du kjøpte ikke krydder til meg for sølv
og mettet meg ikke med offerfett.
Du plaget meg bare med dine synder,
og slet meg ut med dine ugjerninger.
25 # Jes 44,22; Jer 31,34; Mi 7,18ff; Hebr 8,12 Jeg, jeg er den som utsletter
dine lovbrudd for min skyld,
og dine synder minnes jeg ikke.
26Minn meg på det,
la oss gå til domstolen sammen!
Tal din sak så du kan få rett!
27Din stamfar syndet,
dine talsmenn satte seg opp mot meg.
28 # 43,28 overga Jakob til bann =bann. Derfor vanhelliget jeg
fyrstene for helligdommen,
jeg overga Jakob til bann
og Israel til hån.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål