Jesaja 42
N11BM

Jesaja 42

42
Herrens tjener, et lys for folkeslagene
1 # 11,2; 49,3; 61,1ff; Matt 3,17; 12,18ff; 17,5; Apg 10,38; 2 Pet 1,17 Se, min tjener, som jeg støtter,
min utvalgte, i ham har jeg min glede.
Jeg har lagt min Ånd på ham,
han skal føre retten ut til folkeslagene.
2Han skriker ikke og roper ikke,
hans røst høres ikke i gatene.
3 # Sal 34,19; Jes 57,15; Matt 11,28 Han bryter ikke et knekket siv
og slukker ikke en rykende veke.
Med troskap skal han føre retten ut.
4Han skal ikke slukne og ikke knekkes
før han har satt retten igjennom på jorden.
Fjerne kyster venter på hans lov.
5 # 40,22+ Så sier Gud Herren,
som skapte himmelen og spente den ut,
som bredte ut jorden og alt som spirer der,
som gir pust til folket på jorden
og ånd til dem som ferdes der:
6 # 9,2ff; 49,6ff; 60,3; Luk 2,32; Apg 13,46f Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd
og grepet din hånd.
Jeg har formet deg
og gjort deg til en pakt for folket,
til et lys for folkeslagene
7 # 9,2ff; 61,1; Luk 1,79; 4,18ff; Apg 26,18 for å åpne blindes øyne
og føre fanger ut av fengselet,
dem som sitter i mørke,
ut fra fangehullet.
8 # 2 Mos 3,15; Jes 48,11 Jeg er Herren, det er mitt navn.
Min ære gir jeg ikke til andre,
min lovsang ikke til gudebilder.
9 # 41,22f; 43,18f; 46,10; 48,3 De første ting, se, de er kommet.
Nå forteller jeg noe nytt.
Før det spirer fram,
får dere høre om det.
Den nye sangen
10 # Sal 96,1; Åp 5,9; 14,3 Syng for Herren en ny sang,
en lovsang for ham fra jordens ender,
dere som ferdes på havet,
og alt som fyller det,
dere kyster og alle som bor der!
11 # 60,7 Ørkenen og byene der skal stemme i,
landsbyene der Kedar bor.
De som bor i Sela, skal juble,
de skal rope fra fjelltoppene.
12 # 5 Mos 32,3; Sal 72,9ff; Mal 1,11; Åp 14,7 De skal gi Herren ære,
forkynne hans pris på kystene.
13 Herren drar ut som en helt,
som en kriger vekker han sin stridslyst,
han roper, ja, lar hærrop runge,
han viser sin styrke for fiendene:
14 # 57,11 Jeg har vært taus i lange tider,
har tidd og holdt meg tilbake.
Nå skriker jeg som en fødende kvinne,
jeg stønner og snapper etter pusten.
15 # 50,2 Jeg gjør fjell og hauger øde
og tørker ut alt grønt på dem.
Elver gjør jeg til tørt land,
sjøer tørker jeg ut.
16 # Sal 97,11; 112,4; Jes 40,4 Jeg fører de blinde
på en vei de ikke kjenner,
på stier de ikke kjenner,
leder jeg dem.
Jeg gjør mørket foran dem til lys
og ulendt mark til slette.
Dette er det jeg vil gjøre,
og jeg skal ikke la det være.
17 # Sal 97,7 Med skam må de vike tilbake,
de som stoler på gudebilder,
de som sier til støpte bilder:
«Dere er våre guder.»
Herrens døve og blinde folk
18 # 43,8 Hør, dere døve!
Dere blinde,
løft blikket og se!
19Hvem er blind, om ikke min tjener,
hvem er døv som budbæreren jeg sender?
Hvem er blind som min utsending,
like blind som Herrens tjener?
20 # 6,9; Matt 13,13ff Du ser mye, men enser det ikke.
Han har åpne ører, men hører ikke.
21 Herren ville for sin rettferds skyld
gjøre loven stor og herlig.
22Men dette er et ranet og plyndret folk.
Alle er lenket i fangehull,
bortgjemt i fengsler.
De ble ranet,
og ingen berget dem,
de ble plyndret,
og ingen sa: «Gi tilbake!»
23Hvem av dere vil høre på dette,
lytte og lyde i fremtiden?
24 # 2 Mos 18,20; Jes 2,3; Mi 4,2 Hvem overga Jakob til plyndring
og Israel til ransmenn?
Var det ikke Herren,
han som vi syndet mot?
De ville ikke gå på hans veier
og ikke lyde hans lov.
25 # Jer 7,20; Am 4,6ff Så øste han ut sin brennende vrede
og krigens redsel over ham.
Det flammet omkring ham,
men han skjønte det ikke,
det brente ham,
men han brydde seg ikke om det.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål