Jesaja 41
N11BM

Jesaja 41

41
Herren og herskeren
1 # 1,18; 43,26 Vær stille for meg, dere kyster!
Folkene skal få ny kraft.
La dem komme nær og så tale sin sak.
La oss sammen gå fram for retten.
2 # 41,2 ham … går perserkongen Kyros, som i 540-årene f.Kr. rykket seierrikt fram i Lilleasia. Jf. v. 25; 44,28; 45,1. Hvem har vakt opp fra øst
ham som møtes av seier
hvor han går?
Hvem gir folkeslag over til ham
og lar ham undertrykke konger?
Hans sverd gjør dem til støv,
hans bue gjør dem til halm
som blåser bort.
3Han forfølger dem,
går uskadd fram,
foten er nesten ikke nær veien.
4 # 5 Mos 32,39; Jes 44,6; 48,12; Åp 1,17f; 2,8; 22,13 Hvem har utført og gjort dette?
Han som fra begynnelsen
kalte slektene fram.
Jeg, Herren, er den første,
og jeg er hos de siste.
Jeg er Han.
5Kystene ser det og frykter,
jordens ender skjelver.
De er nær, de kommer.
Gudebilder er laget av mennesker
6Den ene hjelper den andre,
til hverandre sier de: «Vær sterk!»
7 # 40,19; 44,12 Treskjæreren styrker gullsmeden,
og blikkenslageren styrker smeden ved ambolten.
Han sier om loddingen: «Den er god»,
og styrker den med nagler
så den står fast.
Herren er med Israel
8 # 2 Krøn 20,7; Sal 136,22; Jes 43,10; 44,1.21; 45,4; 48,20; 49,3; Jer 30,10; 46,27f Men du, Israel, min tjener,
Jakob, som jeg har utvalgt,
ætt av Abraham, min venn,
9 # 5 Mos 7,6; Jes 43,10; 44,1; 45,4 som jeg grep tak i ved jordens ender
og kalte fra dens ytterste grense.
Jeg sa til deg: «Du er min tjener,
jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.»
10 # 1 Mos 15,1; Jos 1,9; Jes 43,1; Jer 1,8; Sef 3,16f Frykt ikke, for jeg er med deg,
vær ikke redd, for jeg er din Gud!
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
og holder deg oppe
med min rettferds høyre hånd.
11 # Job 8,22; Sal 6,11; 35,4; 86,17 Se, til skamme og til spott
blir alle som er harme på deg.
De blir til intet og går til grunne,
de som går i rette med deg.
12Du skal lete, men ikke finne
noen som er i strid med deg.
Til intet og ingenting
blir de som er i krig med deg.
13For jeg er Herren din Gud
som har grepet din høyre hånd
og sier til deg: «Vær ikke redd!
Jeg hjelper deg.»
14 # 43,14 Vær ikke redd, Jakob, du vesle mark,
og dere, Israels menn!
Jeg hjelper deg,
sier Herren.
Israels Hellige løser deg ut.
15 # Am 1,3 # 41,15 treskeslede redskap til tresking av korn. Se, jeg gjør deg til en treskeslede,
skarp og ny, med mange tagger!
Du skal treske fjell til støv
og gjøre hauger til agner.
16 # Sal 35,27; 40,17; Jes 61,10 Du skal kaste dem i været
så vinden tar dem og stormen sprer dem.
Men du, du skal juble i Herren
og være stolt over Israels Hellige.
17 # 5 Mos 31,6.8; Jos 1,5; Hebr 13,5 De hjelpeløse og fattige
leter forgjeves etter vann,
tungen tørker ut av tørst.
Jeg er Herren, jeg skal svare dem,
jeg er Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem.
18 # Sal 107,35; Jes 30,25; 43,20 Jeg åpner elver på snaue høyder
og kilder midt i dalene.
Jeg gjør ørken til innsjø
og tørt land til oppkomme.
19 # 55,13 Jeg planter sedrer i ørkenen,
akasie, myrt og oliventrær.
Jeg setter sypress i ødemarken
sammen med gran og buksbom
20så de kan se og vite,
legge merke til og sammen forstå
at Herrens hånd har gjort det,
og at Israels Hellige har skapt det.
Herren eller avgudene
21Kom og legg saken fram! sier Herren.
Kom med bevisene! sier Jakobs konge.
22 # 43,9; 44,7 La dem komme og fortelle oss
hva som skal skje.
Fortell oss om de første ting
så vi kan legge merke til dem
og vite hvordan det ender!
Eller la oss få høre hva som skal komme.
23 # 42,9.17; Jer 10,5 Fortell om fremtidstegnene
så vi kan vite at dere er guder!
Gjør bare noe, godt eller ondt,
så vi sammen kan se det og bli redde!
24 # 44,9 Se, dere er mindre enn intet,
og det dere gjør, er mindre enn ingenting.
Avskyelig er det å velge dere.
25 # Esra 1,2 # 41,25 en fra nord den samme som han fra øst i v. 2. Hærer fra øst måtte gå nord for den syrisk-arabiske ørken for å komme til Israel. han skal påkalle mitt navn >45,1. Jeg har vekket opp en fra nord,
og han er kommet.
Fra soloppgangen
skal han påkalle mitt navn.
Han tramper stattholdere ned som søle
slik pottemakeren tramper leire.
26 # 43,9 Hvem kunngjorde dette fra begynnelsen
så vi kunne vite det,
fra gammel tid
så vi kunne si: «Det er rett»?
Ingen fortalte det,
ingen gjorde det kjent,
ingen har hørt et ord fra dere.
27Jeg er den første som sier til Sion:
«Se, der er de!»
og sender gledesbud til Jerusalem.
28Jeg ser etter, men det finnes ingen,
ikke én av dem som kan gi råd
så jeg kunne spørre dem og få svar.
29 # Sal 96,5; Jer 10,3ff; 51,17f Nei, alle er intet,
og det de gjør, er ingenting.
Vind og tomhet
er deres støpte bilder.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål