Jesaja 12
N11BM

Jesaja 12

12
Takkesalme
1 # 11,11ff Den dagen skal du si:
Jeg takker deg, Herre!
For du var harm på meg,
men harmen snudde,
og du trøstet meg.
2 # 2 Mos 15,2; Sal 118,14 Se, Gud er min frelse,
jeg er trygg og frykter ikke.
For Herren er min styrke og min sang,
og han er blitt min frelse.
3 # 44,3; 55,1; Joel 3,1; Joh 4,14; 7,37ff Med glede skal dere øse vann
av frelsens kilder.
4 # 1 Krøn 16,8; Sal 105,1 Den dagen skal dere si:
Lovpris Herren, påkall hans navn!
Gjør hans gjerninger kjent blant folkene,
forkynn at hans navn er opphøyd!
5Syng for Herren, for han har gjort storverk,
gjør dette kjent over hele jorden!
6 # Sef 3,14ff; Sak 9,9 Rop høyt i jubel,
dere som bor på Sion!
For Israels Hellige er stor,
han er midt iblant dere.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.