Hosea 14
N11BM
14
1 # 2 Kong 8,12; 15,16; Hos 10,14; Am 1,13 Samaria skal bøte
fordi hun var trassig mot sin Gud.
De skal falle for sverd,
småbarna deres skal knuses,
og kvinnene som venter barn,
skal skjæres opp.
Jeg vil helbrede deres frafall
2 # 12,7+; Sak 1,4 Vend om, Israel, til Herren din Gud,
for du har snublet i din skyld.
3 # Sal 119,108+; Hebr 13,15 Ta ord med dere
og vend om til Herren,
si til ham:
«Tilgi all skyld
og ta imot det gode,
så vil vi betale med
frukten av leppene våre.
4 # Sal 10,14.18+; Jes 30,16; Hos 1,6; 2,1 Assur vil ikke hjelpe oss,
vi skal ikke ri på hester,
og vi vil ikke lenger si: Vår gud!
til det våre hender har gjort.
Hos deg finner den farløse barmhjertighet.»
5 # 6,1+ Jeg vil helbrede deres frafall,
og jeg vil elske dem av hjertet,
for min vrede har vendt seg fra dem.
6Jeg vil være som dugg for Israel.
Han skal blomstre som en lilje
og slå røtter som trærne på Libanon
7 # Sal 80,10ff; Jes 35,1f og bre sine greiner utover.
Han skal være fager som oliventreet
og dufte som skogen på Libanon.
8Igjen skal de bo i hans skygge,
de skal dyrke korn
og blomstre som vinstokken.
Hans navn skal bli som vinen fra Libanon.
9Hva har vel Efraim med gudebilder å gjøre?
Det er jeg som svarer ham og ser til ham.
Jeg er som en grønn sypress,
fra meg skal din frukt komme.
10 # Sal 107,43; Ordsp 10,29; Jer 9,12 Hvem er så vis at han forstår dette,
forstandig nok til å skjønne det?
Ja, Herrens veier er rette,
de rettferdige vandrer på dem,
men synderne snubler.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål