Hebreerne 5

5
1 # 8,3 En øversteprest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder. 2#7,28 Han kan vise mildhet mot dem som er uvitende og farer vill, fordi han selv er underlagt svakhet 3#3 Mos 9,7; 16,6 og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. 4#5,4 Aron var ifølge 2 Mos den første øverstepresten. Jf. 2 Mos 28,1. Ingen tiltar seg denne verdigheten selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron.
5 # Sal 2,7; Hebr 1,5 På samme måte har heller ikke Kristus gitt seg selv den ære å være øversteprest. Han fikk den av Gud, som sa til ham:
Du er min Sønn,
jeg har født deg i dag.
6 # Sal 110,4; Hebr 6,20; 7,1ff.17 # 5,6 av samme slag som Melkisedek kan også oversettes «på samme måte som Melkisedek» eller «i linjen etter Melkisedek». >7,2. Slik sier han også et annet sted:
Du skal til evig tid være prest
av samme slag som Melkisedek.
7 # Sal 31,23; Luk 22,42ff; Joh 12,27f Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 8#Fil 2,8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide. 9#2,10 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham, 10#4,14+; 6,20 han som av Gud ble kalt øversteprest av samme slag som Melkisedek.
Advarsel mot frafall
11Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare siden dere er blitt så likegyldige til å høre. 12#1 Kor 3,1f Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. 13#Ef 4,14 For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. 14Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;