1. Mosebok 6
N11BM

1. Mosebok 6

6
Ondskapen øker på jorden
1Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. 2#Job 1,6; Sal 89,7 Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3#6,3 bli værende Betydningen av det hebr. ordet er usikker.Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»
4Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.
5 # 8,21; Sal 14,3; Matt 15,19 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang. 6#1 Sam 15,11.29.35 Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7Og Herren sa: «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt, fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen. For jeg angrer at jeg har laget dem.» 8Men Noah fant nåde for Herrens øyne.
Noahs ark
9 # 5,24; Hebr 11,7; 2 Pet 2,5 Dette er Noahs slektshistorie. Noah var en rettferdig mann, en helstøpt mann i sin tid. Noah vandret med Gud. 10Han fikk tre sønner: Sem, Ham og Jafet. 11Men jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den ble full av vold. 12Gud så på jorden, og se, den var blitt fordervet, for alt det som menneskene hadde gjort på jorden, førte til ødeleggelse.
13Da sa Gud til Noah: «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. For jorden er blitt full av vold på grunn av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden. 14#6,14 gofertre kanskje sypress. arken stor husbåt; vårt ord kommer av lat. arca, «kiste». Lag deg en ark av gofertre. Du skal lage flere små rom i arken og tjærebre den innvendig og utvendig. 15#6,15 300 alen ca. 150 m. 50 alen ca. 25 m. 30 alen ca. 15 m. Slik skal du lage den: Arken skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høy. 16#6,16 åpning eller «tak». Betydningen av det hebr. ordet er usikker. en alen ca. 50 cm. Du skal lage en åpning for dagslyset og avslutte den en alen fra toppen av arken. Du skal sette døren til arken på den ene siden og så lage et nedre, et andre og et tredje dekk. 17#6,17 storflommen Det hebr. ordet betegner egentlig «himmelhavet» – vannet som er over himmelhvelvingen. Jf. 1,7; 7,11; Sal 29,10. Jeg skal nå la storflommen komme over jorden og ødelegge alt kjøtt og blod, alt som det er livsånde i under himmelen. Alt som er på jorden, skal omkomme. 18#9,9#6,18 pakt =pakt. Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. 19#7,2f Av alt levende, alt kjøtt og blod, skal du føre to av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal de være. 20Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp på marken skal to av hvert slag komme inn til deg, så de kan berge livet. 21Du skal ta noe av alt som kan spises, og samle det hos deg. Det skal du og de andre ha å spise.» 22Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål