1. Mosebok 5
N11BM

1. Mosebok 5

5
Menneskeslekten før storflommen
1 # 1,27 Dette er boken om Adams slektshistorie. Den dagen Gud skapte mennesket, gjorde han det slik at det lignet Gud. 2Som mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og ga dem navnet menneske den dagen de ble skapt.
3 # 4,25; 1 Krøn 1,1ff Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som lignet ham og var som hans eget bilde, og han kalte ham Set. 4Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 5Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.
6Da Set var 105 år, fikk han sønnen Enosj. 7Etter at Set hadde fått Enosj, levde han enda 807 år og fikk sønner og døtre. 8Hele Sets levetid ble 912 år. Så døde han.
9Da Enosj var 90 år, fikk han sønnen Kenan. 10Etter at Enosj hadde fått Kenan, levde han enda 815 år og fikk sønner og døtre. 11Hele levetiden til Enosj ble 905 år. Så døde han.
12Da Kenan var 70 år, fikk han sønnen Mahalalel. 13Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han enda 840 år og fikk sønner og døtre. 14Hele Kenans levetid ble 910 år. Så døde han.
15Da Mahalalel var 65 år, fikk han sønnen Jared. 16Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han enda 830 år og fikk sønner og døtre. 17Hele Mahalalels levetid ble 895 år. Så døde han.
18Da Jared var 162 år, fikk han sønnen Henok. 19Etter at Jared hadde fått Henok, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 20Hele Jareds levetid ble 962 år. Så døde han.
21Da Henok var 65 år, fikk han sønnen Metusjalah. 22Henok vandret med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fikk sønner og døtre. 23Hele Henoks levetid ble 365 år. 24#6,9; 2 Kong 2,11; Hebr 11,5 Henok vandret med Gud. Så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg.
25Da Metusjalah var 187 år, fikk han sønnen Lamek. 26Etter at Metusjalah hadde fått Lamek, levde han enda 782 år og fikk sønner og døtre. 27Hele Metusjalahs levetid ble 969 år. Så døde han.
28Da Lamek var 182 år, fikk han en sønn. 29#3,17#5,29 Noah På hebr. er det et ordspill mellom navnet Noah og ordet for «å trøste». Han kalte ham Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders strev på den jord som Herren har forbannet.» 30Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han enda 595 år og fikk sønner og døtre. 31Hele Lameks levetid ble 777 år. Så døde han.
32Da Noah var 500 år, fikk han sønnene Sem, Ham og Jafet.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål