1. Mosebok 36
N11BM

1. Mosebok 36

36
Esaus slekt
1Dette er slektshistorien til Esau, det vil si Edom. 2#26,34#36,2 hetitten, hevitten =folkeslag i Kanaan. Esau tok seg koner blant Kanaans døtre: Ada, datter av hetitten Elon, Oholibama, datter av Ana, sønn til hevitten Sibon, 3og Basmat, Ismaels datter, søster til Nebajot. 4Ada fødte Esau sønnen Elifas, og Basmat fødte Re'uel; 5Oholibama fødte Je'usj, Jalam og Korah. Dette var de sønnene Esau fikk i Kanaan.
6Esau tok konene sine, sønnene og døtrene og hele husstanden sin, buskapen, alle husdyrene og alle eiendelene han hadde skaffet seg i Kanaan, og dro til et land borte fra Jakob, broren sin. 7#13,6 For de eide for mye til at de kunne bo sammen. Landet der de bodde som innflyttere, kunne ikke fø dem, så stor var buskapen deres. 8#Jos 24,4 Esau slo seg da ned i Se'ir-fjellene. Esau, det er Edom.
9 # 1 Krøn 1,35ff Dette er slektshistorien til Esau, stamfar til edomittene i fjellandet Se'ir. 10Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus kone Ada, og Re'uel, sønn av Esaus kone Basmat. 11Sønnene til Elifas var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. 12Elifas, sønn av Esau, hadde en medhustru som het Timna, og hun fødte ham Amalek. Dette var etterkommerne av Ada, Esaus kone. 13Og dette er sønnene til Re'uel: Nahat, Serah, Sjamma og Missa. Dette var etterkommerne av Basmat, Esaus kone. 14Og dette er sønnene til Esaus kone Oholibama, datter av Ana, sønn til Sibon: Je'usj, Jalam og Korah.
15Dette er stammehøvdingene i Esaus ætt: Sønnene til Elifas, Esaus førstefødte sønn, var høvdingene Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korah, Gatam og Amalek. Det er de høvdingene som stammer fra Elifas i Edom. De er Adas etterkommere. 17Og dette er sønnene til Re'uel, Esaus sønn: høvdingene Nahat, Serah, Sjamma og Missa. Det er de høvdingene som stammer fra Re'uel i Edom. De er etterkommere av Basmat, Esaus kone. 18Og dette er sønnene til Oholibama, Esaus kone: høvdingene Je'usj, Jalam og Korah. Det er de høvdingene som stammer fra Esaus kone Oholibama, datter til Ana. 19Dette var sønnene til Esau, det er Edom, og de høvdingene som stammer fra dem.
20 # 14,6 Dette er sønnene til horitten Se'ir, som bodde i landet: Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, 21Disjon, Eser og Disjan. Det er horittenes høvdinger, Se'irs sønner i Edom. 22Lotans sønner var Hori og Hemam, og Timna var søsteren hans. 23Dette er Sjobals sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam. 24Dette er Sibons sønner: Ajja og Ana. Det er den Ana som fant de varme kildene i ørkenen da han gjette faren Sibons esler. 25Dette er barna til Ana: Disjon og datteren Oholibama. 26Og dette er Disjons sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran. 27Dette er Esers sønner: Bilhan, Saavan og Akan. 28Og dette er Disjans sønner: Us og Aran.
29Dette er horittenes stammehøvdinger: høvdingene Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, 30Disjon, Eser og Disjan. Dette var horittenes høvdinger i Se'ir, høvding for høvding.
31Dette er de kongene som hersket i Edom før det var noen konge over Israel: 32Bela, sønn av Beor, var konge i Edom, og byen hans het Dinhaba. 33Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 34Da Jobab døde, ble Husjam fra Teman konge etter ham. 35Da Husjam døde, ble Hadad, sønn av Bedad, konge etter ham. Det var han som slo midjanittene på slettelandet i Moab. Byen hans het Avit. 36Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 37Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven konge etter ham. 38Da Saul døde, ble Baal-Hanan, sønn av Akbor, konge etter ham. 39Da Baal-Hanan, sønn av Akbor, døde, ble Hadar konge etter ham. Byen hans het Pa'u, og hans kone het Mehetabel. Hun var datter av Matred, Mesahabs datter.
40Dette er navnene på Esaus stammehøvdinger, nevnt etter slekt, bosted og navn: høvdingene Timna, Alva, Jetet, 41Oholibama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mibsar, 43Magdiel og Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger, etter bosted i det landet de eide. Edom er Esau, edomittenes stamfar.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.