1. Mosebok 17
N11BM

1. Mosebok 17

17
Pakten og paktstegnet
1 # 17,1 Gud, Den veldige hebr. El sjaddai. Gammelt hebr. gudsnavn med usikker betydning. Ifølge 2 Mos 6,3 ble dette gudsnavnet brukt før navnet JHWH, Herren, ble åpenbart for Moses, jf. 2 Mos 3,14. =Guds navn. Da Abram var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham:
«Jeg er Gud, Den veldige.
Lev for mitt ansikt,
vær hel i din ferd!
2 # 13,16+ Jeg vil slutte en pakt
mellom meg og deg
og gjøre deg umåtelig stor.»
3Da kastet Abram seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham:
4«Se, dette er min pakt med deg:
Du skal bli far til en mengde folkeslag.
5 # Neh 9,7; Jes 51,2; Rom 4,17 # 17,5 Abram, Abraham Den nye pakten med Gud markeres med et nytt navn. Begge navnene betyr trolig «Far er opphøyd». Men Abraham settes her i forbindelse med et hebr. ord som betyr «mengde». Du skal ikke lenger kalles Abram,
men Abraham skal navnet ditt være;
for jeg gjør deg til far for mange folkeslag.
6Jeg vil gjøre deg svært fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg. 7Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine. 8#12,7+ Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan, vil jeg gi deg og etterkommerne dine til evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.»
9Så sa Gud til Abraham: «Du skal holde min pakt, både du og etterkommerne dine, fra slekt til slekt. 10#3 Mos 12,3; Apg 7,8; Rom 4,11 Dette er pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alt av hankjønn hos dere skal omskjæres. 11Dere skal la forhuden bli omskåret, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. 12Hvert guttebarn hos dere skal omskjæres når det er åtte dager gammelt, i slekt etter slekt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, slike som ikke er av din ætt. 13Både de som er født i ditt hus, og de du har kjøpt for penger, skal omskjæres. Slik skal min pakt være en evig pakt på kroppen deres. 14Men en uomskåret, en av hankjønn som ikke har fått forhuden omskåret, en slik skal støtes ut fra folket sitt; for han har brutt min pakt.»
15 # 17,15 Sarai, Sara Den nye navneformen betyr «fyrstinne», og hun som får dette navnet, skal bli mor til konger, jf. v. 16. Gud sa til Abraham: «Din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal hun hete. 16Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn med henne også. Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal komme fra henne.»
17 # 18,12; Luk 1,18; Rom 4,19 # 17,17 lo Det er et ordspill på hebr. mellom navnet Isak og ordet for «å le». Jf. v. 19. Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte: «Kan en som er hundre år gammel, få barn? Og kan Sara føde, hun som er nitti år gammel?» 18Og Abraham sa til Gud: «Måtte Ismael få leve for ditt ansikt!» 19#18,10; 21,3; Hebr 11,11 Da sa Gud: «Sannelig, din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans etterkommere. 20#16,10+ Jeg har hørt din bønn for Ismael. Se, jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og svært, svært tallrik. Tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folkeslag. 21#18,10.14; 21,1; Rom 9,9 Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg neste år på denne tiden.» 22Så var Gud ferdig med å tale med ham, og han steg opp fra Abraham.
23Og Abraham tok sin sønn Ismael og alle som var født i hans hus, og alle som han hadde kjøpt for penger, alt av hankjønn blant husfolket til Abraham, og skar av forhuden deres på den samme dagen, slik Gud hadde sagt til ham. 24Abraham var 99 år gammel da forhuden hans ble omskåret. 25Og Ismael, hans sønn, var 13 år gammel da han ble omskåret. 26Den samme dagen ble både Abraham og Ismael, hans sønn, omskåret. 27Og alle mennene i hans hus, både de som var født i huset, og de som var kjøpt hos fremmede, ble omskåret sammen med ham.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.