Esekiel 43
N11BM

Esekiel 43

43
Herrens herlighet kommer til tempelet
1Så førte han meg til den porten som vender mot øst. 2#1,24.28; Åp 18,1 Og se, herligheten til Israels Gud kom fra øst med et drønn som av store vannmasser, og jorden strålte av hans herlighet. 3#1,1.28; 3,12; 9,1ff; 10,18f; 11,22ff Det synet jeg fikk se, lignet synet jeg hadde da han kom for å ødelegge byen, og det jeg hadde ved Kebar-elven. Jeg kastet meg ned med ansiktet mot jorden. 4Og Herrens herlighet kom til tempelet gjennom den porten som vender mot øst. 5#2 Mos 40,34f; 1 Kong 8,10f#43,5 ånden >1,12. Da løftet ånden meg opp og førte meg til den indre forgården. Og se, Herrens herlighet fylte tempelet!
6Da hørte jeg en som talte til meg inne fra huset, og en mann sto ved siden av meg. 7#1 Krøn 28,2; Sal 99,5; 132,7; Jes 6,1; Jer 3,17 Han sa til meg: Menneske, dette er stedet for min trone og stedet for mine fotsåler. Her vil jeg bo blant israelittene til evig tid. Israels hus skal ikke lenger gjøre mitt hellige navn urent, verken de eller kongene deres, slik de gjorde med sitt horeri og med likene av kongene sine når de døde. 8#43,8 De satte sin dørstokk ved min Salomos tempel var nær forbundet med kongens slott. De satte sin dørstokk ved min dørstokk og sin dørstolpe inntil min dørstolpe, så det bare var en vegg mellom meg og dem. De gjorde mitt hellige navn urent med alt det avskyelige de foretok seg. Derfor fortærte jeg dem i min vrede. 9Men nå skal de ta bort fra meg både horeriet og likene av kongene sine. Så vil jeg bo blant dem til evig tid.
10Du menneske, fortell Israels hus om tempelet, så de kan skamme seg over sin synd. De skal måle opp grunnflaten. 11Og hvis de skammer seg over alt de har gjort, skal du gjøre dem kjent med tempelets form og grunnplan, utganger og innganger og alle forskriftene og lovene for det. Skriv alt opp for øynene på dem så de kan gi akt på hele loven og alle forskriftene og følge dem. 12Dette er loven om tempelet: Hele området på toppen av fjellet skal være det aller helligste. Se, dette er loven om tempelet.
13 # 2 Mos 27,1–8; 1 Kong 8,64; 2 Krøn 4,1 # 43,13 alteret brennofferalteret, i den indre forgården. Jf. v. 18. Dette er målene for alteret, målt med den alen som er en håndsbredd lengre enn den vanlige. En renne var én alen dyp og én alen bred, og kanten rundt var ett fingerspenn.
Dette er sokkelen under alteret: 14Fra rennen på bakken og opp til den nederste avsatsen var det to alen, og bredden var én alen. Fra den lille avsatsen opp til den store var det fire alen, og bredden var én alen. 15#43,15 alterhornene =horn, alterhorn. Offerildstedet var fire alen høyt, og derfra stakk de fire alterhornene opp. 16Ildstedet var tolv alen langt og tolv alen bredt, firkantet. 17Avsatsen var fjorten alen lang og fjorten alen bred, firkantet. Kanten rundt var en halv alen, og rennen omkring var én alen. Altertrappen vendte mot øst.
18Han sa til meg: Menneske, så sier Herren Gud: Dette er forskriftene for alteret som gjelder fra den dagen det blir laget, så man kan ofre brennoffer og stenke blod på det. 19#40,46; 44,15#43,19 av Sadoks ætt >40,46. Til de levittprestene som er av Sadoks ætt, de som trer fram og gjør tjeneste for meg, sier Herren Gud, skal du gi en ungokse som syndoffer. 20#2 Mos 29,12.36; 3 Mos 8,15 Du skal ta noe av blodet og stryke det på de fire alterhornene, på de fire hjørnene av avsatsen og på kanten omkring. Slik skal du ta bort synd fra alteret og gjøre soning for det. 21#3 Mos 16,27 Så skal du ta syndofferoksen og brenne den på det fastsatte stedet ved tempelet, utenfor selve helligdommen.
22Neste dag skal du føre fram en geitebukk uten feil som syndoffer. Med den skal de ta bort synd fra alteret slik de gjorde det med oksen. 23Når du er ferdig med å ta bort synd, skal du føre fram en ungokse av storfeet og en vær av småfeet, begge uten feil. 24Du skal føre dem fram for Herren. Prestene skal strø salt på dem og ofre dem som brennoffer til Herren.
25 # 3 Mos 8,33–35 I sju dager skal du daglig lage til en geitebukk som syndoffer. Også en ungokse av storfeet og en vær av småfeet, uten feil, skal de ofre. 26#3 Mos 8,33 I sju dager skal de gjøre soning for alteret og rense det. De skal innvie det. 27Når disse dagene er til ende, skal prestene den åttende dagen og alltid siden lage til brennofrene og fredsofrene deres på alteret. Da skal jeg vise dere godvilje, sier Herren Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål