Esekiel 27
N11BM
27
Likklage over Tyros
1 Herrens ord kom til meg: 2#Jes 23,1ff; Esek 28,12 Du menneske, stem i en likklage over Tyros! 3Du skal si til Tyros, som ligger ved havets porter og handler med folk på mange kyster:
Så sier Herren Gud:
Tyros, du har sagt:
«Jeg er fullkommen i min skjønnhet.»
4Midt ute på havet
går dine grenser.
De som bygde deg,
gjorde deg fullkommen i skjønnhet.
5 # 27,5 Senir Hermon. Jf. 5 Mos 3,9. De bygde med planker
av sypress fra Senir,
en seder fra Libanon tok de
for å lage mast til deg.
6 # Jes 23,1 De laget årer av eik fra Basan,
treverk innlagt med elfenben
laget de av sypress fra kitteernes øyer.
7 # 27,7 Elisja-kysten et sted i Middelhavet, trolig Kypros. Jf. 1 Mos 10,4. Seilet var av fint og fargerikt lin fra Egypt.
Det skulle være ditt merke.
Solduken var blått og rødt purpur
fra Elisja-kysten.
8 # 27,8 Arvad fønikisk by nord for Tyros og Sidon. Folk fra Sidon og Arvad
var dine roere.
Dine klokeste, Tyros,
var mannskap.
9Gebals eldste og klokeste menn
var dine skipstømrere.
Alle skip og sjøfolk på havet
kom til deg for å bytte varer.
10 # 27,10 Lud og Put >Jes 66,19. Menn fra Persia, Lud og Put
var krigere i hæren din.
De hengte opp skjold
og hjelmer hos deg,
de kastet glans over deg.
11Menn fra Arvad og din egen hær
sto omkring på murene,
gammadeere var i dine tårn.
De hengte opp skjoldene sine
omkring på murene
og gjorde deg fullkommen i skjønnhet.
12 # 27,12 Tarsis havneby eller område ved fjerne kyster, kanskje i det vestlige Middelhavet. >1 Mos 10,4. Tarsis drev handel med deg,
for din rikdom var stor.
De ga deg sølv og jern,
tinn og bly tilbake.
13 # 27,13 Javan, Tubal og Mesjek >Jes 66,19. Javan, Tubal og Mesjek
handlet med deg,
de ga slaver og bronsekar i bytte.
14 # 27,14 Togarma øst for Tubal (v. 13), i Armenia. Fra Bet-Togarma ga de deg
arbeidshester, ridehester og muldyr tilbake.
15Dedans folk handlet med deg,
mange øyer drev handel.
De betalte tilbake med elfenben og ibenholt.
16Aram drev handel med deg
fordi du hadde alle slags håndverk.
Edelstener, rødt purpur og fargerike stoffer,
fint lin, koraller og rubiner
ga de deg tilbake.
17 # 27,17 Minnit by i Ammon. Jf. Dom 11,33. Juda og Israels land handlet med deg.
Hvete fra Minnit, hirse og honning,
olje og balsam ga de i bytte.
18 # 27,18 Helbon by nord for Damaskus. Damaskus drev handel med deg.
Du hadde alle slags håndverk,
for din rikdom var stor.
Vin fra Helbon,
ull fra Sahar 19#27,19 Usal et handelssentrum i Sør-Arabia. kassia velluktende stoff fra barken av kassiatreet, brukt som parfyme og smakstilsetting. og Dan
og vin fra Usal ga de deg tilbake.
Også smijern, kassia og kalmus
fikk du i bytte.
20 # 27,20 Dedan >25,13. Dedan handlet med deg,
fine hestedekken.
21Arabia og alle Kedars fyrster drev handel,
de handlet med lam, bukker og geiter.
22 # 27,22 Saba og Rama i Sørøst-Arabia. Kjøpmenn fra Saba og Rama
handlet med deg,
den fineste balsam,
verdifulle steiner og gull
ga de deg tilbake.
23 # 27,23 Harran, Kanne og Eden i Mesopotamia. Kilmad ukjent sted. Harran, Kanne og Eden
og kjøpmenn fra Saba, Assur og Kilmad
handlet med deg,
24de handlet med deg
på markedet ditt,
praktfulle klær og kapper av purpur,
fargerike stoffer, mønstrede tepper
og snorer som var tvinnet stramt.
25 # 27,25 Tarsis-skip store, havgående skip. Tarsis-skip var dine handelskaravaner.
Du var fylt av varer og tungt lastet
midt ute på havet.
26Roerne brakte deg til mange farvann.
Østavinden knuste deg
midt ute på havet.
27Din rikdom, dine varer
og alt du fikk i bytte,
sjøfolk og mannskap,
skipstømrere og byttehandlere,
alle krigerne og hele din hær
som er hos deg, synker
midt ute på havet
den dagen du går under.
28Når skriket fra mannskapet lyder,
skjelver strendene.
29Da forlater alle sine skip,
roere, sjøfolk og mannskap går i land.
30 # 26,17; Åp 18,9.19 De lar klagen over deg lyde,
de skriker bittert.
De kaster støv på hodet,
de velter seg i aske.
31 # 27,31 sekkestrie >7,18. De raker seg skallet for din skyld,
de kler seg i sekkestrie
og gråter bittert over deg,
en bitter klage.
32De stemmer i en likklage,
de synger ut sin klage over deg:
Hvem var som Tyros
der ute på havet?
33Med varene du førte inn fra alle hav,
mettet du mange folk.
Med din store rikdom
og alt du byttet til deg,
gjorde du konger på jorden rike.
34Nå er du knust av havet,
du ligger i dypet.
Alt du byttet til deg
og hele hæren din har gått under.
35 # 32,10 Alle som bor ved kysten,
er rystet over deg,
håret reiser seg på kongenes hoder,
ansiktet er fordreid.
36 # 28,19 Kjøpmenn blant folkene plystrer hånlig til deg.
Et skremsel er du blitt,
du er borte for alltid.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål