Esekiel 26
N11BM
26
Tyros skal gå til grunne
1 # 26,1 i det ellevte året år 586 f.Kr. Jf. 20,1. på den første dagen Teksten nevner ikke i hvilken måned. Det var i det ellevte året, på den første dagen i måneden. Herrens ord kom til meg:
2 # Jes 23,1ff; Esek 25,3 Menneske, Tyros har sagt om Jerusalem:
«Ha-ha! Knust er hun
som var en port for folkene,
nå er hun vendt mot meg.
Jeg gjør meg rik, hun er lagt øde.»
3Derfor sier Herren Gud:
Jeg kommer over deg, Tyros.
Jeg lar mange folkeslag slå inn over deg,
slik havet lar bølgene slå.
4De skal bryte ned murene omkring Tyros
og legge tårnene i grus.
Jeg vil feie jorden vekk
og gjøre henne til nakent berg.
5 # 26,5 midt i havet Tyros lå på en berglendt øy like utenfor kysten, med «datterbyer» på fastlandet. Først under Aleksander den stores beleiring ble den forbundet med fastlandet ved en bred vei. En tørkeplass for fiskegarn
skal hun bli, midt i havet,
for jeg har talt,
sier Herren Gud.
Hun skal bli et bytte for folkeslagene.
6 # 26,6 Døtrene ute på marken datterbyene som lå på fastlandet. Døtrene ute på marken
skal drepes med sverd.
De skal kjenne at jeg er Herren.
7 # 29,17–21; Dan 2,37 For så sier Herren Gud:
Se, fra nord sender jeg Nebukadnesar mot Tyros,
Babels konge, kongers konge,
med hester, vogner og ryttere,
en hær av folk.
8Døtrene dine ute på marken
skal han drepe med sverd.
Han skal bygge skanser,
kaste opp en voll
og reise en mur av skjold mot deg.
9Så støter han rambukken mot murene dine,
med våpen bryter han tårnene ned.
10Han har så mange hester
at støvet fra dem dekker deg.
Ved larmen fra ryttere, hjul og vogner
rister murene dine
når han drar inn gjennom portene
slik de rykker inn i en erobret by.
11Med hovene av sine hester
tråkker han alle gater i stykker.
Han dreper ditt folk med sverd,
kraftige søyler styrter til jorden.
12De røver din rikdom
og tar varene som krigsbytte.
De bryter murene ned
og river kostbare hus.
Stein, tre og jord kaster de på sjøen.
13 # Jes 24,8f; Jer 25,10; Åp 18,22 Jeg gjør ende på lyden av sangene dine,
klangen av lyrer skal ikke høres.
14Jeg gjør deg til nakent berg.
En tørkeplass for fiskegarn skal du bli.
Du skal ikke bygges opp igjen,
for jeg, Herren, har talt,
sier Herren Gud.
15Så sier Herren Gud til Tyros:
Sannelig, kystene skal skjelve av drønnet når du faller,
når de sårede stønner,
når slaktingen setter i gang hos deg.
16 # 32,10; Jona 3,6 # 26,16 fyrstene ved havet kongene i de byene ved Middelhavet som drev handel med Tyros. Da skal alle fyrstene ved havet
stige ned fra tronen,
legge kappen bort
og ta av seg de fargerike klærne.
De kler seg i redsel
og setter seg på jorden.
De skjelver stadig,
slått av skrekk på grunn av deg.
17 # 27,32; Åp 18,9ff De stemmer i en likklage og sier om deg:
Hvordan kunne du gå til grunne,
du som fikk ditt folk fra havet,
den lovpriste byen
som var mektig på sjøen,
byen og hennes innbyggere
som spredte redsel over alle som bor der.
18Nå skjelver kystene,
det er dagen for ditt fall,
øyene i havet blir slått av skrekk
over den enden du fikk.
19Så sier Herren Gud:
Når jeg gjør deg til en herjet by,
lik byer det ikke bor folk i,
når jeg lar havdypet slå inn over deg
og veldige vann dekker deg,
20da fører jeg deg ned
til dem som har gått i graven,
til fortidens folk.
Jeg lar deg bo i landet der nede,
det ligner ruiner fra gammel tid,
blant dem som har gått i graven,
så du ikke vender tilbake
og får plass i de levendes land.
21 # Sal 37,35f; Åp 18,21 Jeg gjør deg til skremsel,
du skal ikke være mer.
De skal lete etter deg,
men du skal aldri mer bli funnet,
sier Herren Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål