Esekiel 25
N11BM
25
Domsord mot nabofolk
1 Herrens ord kom til meg: 2#Jer 49,1ff; Esek 21,33ff Menneske, vend deg mot ammonittene og tal profetord mot dem. 3#Sal 35,21.25; Esek 26,2; 36,2 Si til ammonittene: Hør ordet fra Herren Gud:
Så sier Herren Gud:
Du sa ha-ha!
om min helligdom da den ble vanhelliget,
om Israels land da det ble lagt øde,
om Judas hus da de gikk i eksil.
4 # 25,4 folkene fra øst nomadestammer øst for Kanaan. >1 Mos 29,1. Se, derfor vil jeg la folkene fra øst ta deg i eie.
De skal slå leir og sette opp boliger hos deg.
De skal spise din frukt og drikke din melk.
5 # 25,5 Rabba >21,25. Rabba gjør jeg til beitemark for kameler,
Ammon til hvileplass for småfe.
Da skal dere kjenne at jeg er Herren.
6For så sier Herren Gud:
Du klappet i hendene,
du trampet med føttene,
du frydet deg over Israels land i forakt.
7Se, derfor løfter jeg hånden mot deg
og gir deg til bytte for andre folkeslag.
Jeg utrydder deg fra folkene,
jeg utsletter deg fra landene,
jeg ødelegger deg.
Og du skal kjenne at jeg er Herren.
8 # Jes 15,1ff; Jer 48,1ff; Esek 36,20 Så sier Herren Gud:
Moab og Se'ir har sagt:
«Judas hus er som alle andre folkeslag.»
9Se, derfor åpner jeg
Moabs høydedrag ved byene,
fra byene til grensen,
Bet-Jesjimot, Baal-Meon og Kirjatajim,
landets pryd.
10Jeg lar folkene fra øst ta landet i eie
slik jeg gjorde med ammonittene.
Ammonittene skal ikke bli husket
blant folkeslagene.
11Mot Moab setter jeg dommen i verk,
de skal kjenne at jeg er Herren.
12 # Jes 34,5ff; Jer 49,7ff; Am 1,11; Ob 1ff Så sier Herren Gud:
Edom har hevnet seg på Judas hus
og ført stor skyld over seg med sin hevn.
13 # 25,13 Teman område i Edom. Dedan landområde i Nord-Arabia. Derfor sier Herren Gud:
Jeg løfter hånden mot Edom
og utrydder mennesker og dyr.
Jeg legger landet øde.
Fra Teman til Dedan skal de falle for sverd.
14Jeg hevner meg på Edom
ved mitt folk Israel,
de skal gjøre med Edom
etter min vrede og harme.
Edom skal få kjenne min hevn,
sier Herren Gud.
15 # Jer 47,1ff Så sier Herren Gud:
Filisterne tok hevn,
de hevnet seg med forakt
og herjet for gammelt fiendskaps skyld.
16 # Sef 2,5 # 25,16 kreterne >1 Sam 30,14. Derfor sier Herren Gud:
Se, jeg løfter hånden mot filisterne,
jeg utrydder kreterne
og utsletter resten av kystens folk.
17Jeg tar en hard hevn over dem
med flammende straff.
De skal kjenne at jeg er Herren
når jeg hevner meg på dem.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål