Esekiel 19
N11BM
19
Likklage over de siste kongene
1Du skal stemme i en likklage over fyrstene i Israel 2#19,2 En løvinne Juda eller Jerusalem. ungene sine fyrstene i Juda. og si:
Hva var din mor?
En løvinne blant løver.
Hun lå blant ungløver, hun fostret ungene sine.
3 # 19,3 en av ungene kong Joahas, som ble tatt til fange av farao Neko. Jf. v. 5 og 2 Kong 23,31ff. Hun alte opp en av ungene,
en ungløve ble den.
Den lærte å rive i stykker bytte,
den åt opp mennesker.
4 # 2 Kong 23,33f; 2 Krøn 36,4 Folkeslag fikk høre om den,
og den ble fanget i deres fallgrav.
Med nesekroker førte de den til Egypt.
5 # 19,5 en annen unge kong Jojakin, som ble ført til Babel. Jf. v. 9. >17,4. Hun så at hun ventet forgjeves,
håpet var ute.
Da tok hun en annen unge
og gjorde den til ungløve.
6Den gikk blant løver,
den ble til en ungløve.
Den lærte å rive i stykker bytte,
den åt opp mennesker.
7Den ødela borgene
og la byene i ruiner.
Landet og alt som fantes der,
stivnet av skrekk når den brølte.
8Folk fra landene omkring
satte da ut sine garn.
De spredte dem ut over den,
den ble fanget i fallgraven deres.
9 # 2 Kong 24,15; 2 Krøn 36,10 Med nesekroker fikk de den i bur
og førte den til kongen i Babel.
Der satte de den i en festning,
så brølene ikke skulle høres mer
over fjellene i Israel.
10 # 19,10 en vinstokk >15,2. Din mor var som en vinstokk i hagen din,
plantet ved vann.
Den var rik på frukt og fikk mange greiner,
for den fikk godt med vann.
11Greinene ble så sterke
at de kunne brukes til herskerstaver.
Høyt vokste den, opp blant skyene,
lett synlig fordi den var så høy
og hadde så mange greiner.
12Men den ble revet opp i harme
og kastet til jorden.
Østavinden tørket ut frukten.
De sterke greinene
ble revet av og visnet,
ild fortærte dem.
13Nå er den plantet i ørkenen,
i det tørre, tørstende landet.
14 # 2 Kong 24,20; 25,1ff Ild gikk ut fra en grein
og fortærte kvistene og frukten.
Det finnes ikke lenger en sterk grein
som kan være herskerstav.
Dette er en likklage, og likklage er det blitt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål