2. Mosebok 35
N11BM

2. Mosebok 35

35
Sabbatsbudet
1Moses samlet hele Israels menighet og sa til dem: Dette er det Herren har befalt dere å gjøre: 2#20,8ff+ I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være hellig for dere. Den skal være en sabbat, en hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på den, skal dø. 3Dere skal ikke tenne opp ild i noen av bosetningene deres på sabbatsdagen.
Gaver til telthelligdommen
4Moses talte til hele Israels menighet: Dette er det Herren har befalt: 5#25,2ff Dere skal gi en offergave til Herren av det dere eier! Hver den som gir av et villig hjerte, skal komme til Herren med gaven: gull, sølv og bronse, 6purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff, fint lin og geitehår, 7rødfargede værskinn, andre fingarvede skinn og akasietre, 8olje til lampene, krydret balsam til salvingsoljen og til den velluktende røkelsen, 9onyks-stein og andre steiner til å sette på efod-drakten og bryststykket. 10Alle blant dere som har visdom i hjertet, skal komme og lage alt det Herren har befalt: 11boligen med telt og dekke, med kroker og planker, tverrstenger, søyler og sokler, 12#25,10ff+; 26,31ff paktkisten med stenger, soningslokket og forhengsteppet, 13#25,23ff bordet med stenger og alt som hører til, og skuebrødene, 14lysestaken med det som hører til, og lampene og oljen til lampene, 15#30,1ff.23ff røkelsesalteret med stenger, salvingsoljen, den velluktende røkelsen og teppet foran inngangen til boligen, 16#27,1ff; 30,17ff brennofferalteret med bronseristen, stengene og alt som hører til, og fatet med understell, 17#27,9ff omhengene til forgården, med søyler og sokler og teppet foran porten til forgården, 18pluggene og snorene til boligen og forgården, 19#28,4ff+ prestedraktene til tjenesten i helligdommen, de hellige klærne for presten Aron og klærne for sønnene hans til prestetjenesten.
20Så gikk hele Israels menighet bort fra Moses. 21Og alle som kjente seg drevet til det og hadde en villig ånd, kom fram med offergaver til Herren. Gavene skulle brukes til arbeidet på telthelligdommen og all tjenesten der, og til de hellige klærne. 22#35,22 svingeoffer >29,24. De kom, både menn og kvinner. Alle som hadde et villig hjerte, kom med neseringer, øreringer, fingerringer og smykkesteiner – alle slags smykker av gull. Alle de som ville bære fram et svingeoffer av gull til Herren, kom fram. 23Hver den som hadde purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt stoff, fint lin og geitehår, rødfargede værskinn og andre fingarvede skinn, kom med det. 24Alle som ville gi en offergave av sølv eller bronse, kom med gaven til Herren, og alle som hadde akasietre, kom med det til byggearbeidet. 25Hver kvinne som hadde visdom i hjertet til å spinne, kom med det hun hadde spunnet i purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt garn og fint lin. 26Og alle kvinner som kjente seg drevet og hadde visdom til det, spant garn av geitehår. 27Lederne kom med onyks-steiner og andre steiner til å sette på efod-drakten og bryststykket, 28og krydret balsam og olje til lampene, til salvingsoljen og den velluktende røkelsen. 29Hver mann og kvinne som ga av et villig hjerte, kom fram for å bidra til det arbeidet som Herren gjennom Moses hadde befalt dem å gjøre. Slik bar israelittene fram en frivillig offergave til Herren.
Håndverkerne får oppdraget
30 # 31,2ff+ Moses sa til israelittene: Se, Herren har valgt ut Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, fra Judas stamme. 31Han har fylt ham med Guds ånd, med visdom, innsikt og kunnskap, og med dyktighet i alle slags håndverksarbeid, 32så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, 33slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. 34Han har gitt ham og Oholiab, sønn av Ahisamak, fra Dans stamme, evnen til å lære opp andre. 35Han har fylt dem med visdom i hjertet til å utføre alle slags håndverk og kunstneriske arbeid, og til å veve i farget garn og fint lin – i purpurblått, purpurrødt og karmosinrødt. De skal tenke ut og lage alle slags kunsthåndverk.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål