2. Mosebok 23
N11BM

2. Mosebok 23

23
Rettferdighet og kjærlighet
1 # 20,16+ Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne!
2Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. 3#3 Mos 19,15 Du skal ikke gi den svake parten fordeler i en rettssak.
4 # 5 Mos 22,1ff Når du kommer over din fiendes okse eller esel som har gått seg vill, skal du bringe dyret tilbake til ham. 5Når du ser at din uvenns esel segner under børen, må du ikke gå din vei. Du skal hjelpe ham med det.
6Du skal ikke fordreie retten for den fattige hos deg i en rettssak. 7Hold deg borte fra falske anklager. En skyldfri og en rettferdig må du ikke slå i hjel, for jeg vil ikke frikjenne den skyldige.
8 # 5 Mos 16,19; 27,25 Du skal ikke ta imot bestikkelser! For slike gaver gjør den klarsynte blind og forvrenger den rettferdiges sak.
9 # 22,21+ Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter, for dere har selv vært innflyttere i Egypt.
10 # 3 Mos 25,3f I seks år skal du så til jorden din og høste avlingen av den. 11#23,11 ligge brakk I sabbatsåret skulle jorden ligge udyrket, som tegn på at den tilhører Herren. Jf. 3 Mos 25,2ff. =fester og høytider. Men i det sjuende året skal du la den ligge brakk og hvile, for at de fattige i folket ditt kan livnære seg av den. Og det som blir igjen, kan villdyrene ete. Det samme skal du gjøre med vinmarkene og oliventrærne dine. 12#20,8ff+ Seks dager skal du gjøre arbeidet ditt. Men den sjuende dagen skal du hvile, for at oksen og eselet kan få ro og slavekvinnens sønn og innflytteren kan få puste ut. 13#20,3; Jos 23,7 Alt det jeg har sagt dere, skal dere holde. Dere skal ikke nevne navnet på andre guder; det må ikke høres fra din munn.
De årlige høytidene
14 # 34,18ff; 3 Mos 23,4ff; 4 Mos 28,16ff; 5 Mos 16,1ff Tre ganger om året skal du feire høytid for meg. 15#12,15ff+ Du skal holde de usyrede brøds høytid. I sju dager skal du spise usyret brød, slik jeg har gitt deg befaling om, til fastsatt tid, i måneden abib, for det var da du dro ut av Egypt. Ingen må vise seg tomhendt for mitt ansikt. 16#23,16 festen for kornhøsten, innhøstingsfesten ukefesten (pinse) og løvhyttefesten (hebr. Sukkot). =fester og høytider. Du skal også holde festen for kornhøsten, når du høster inn førstegrøden av det du sådde på marken, og innhøstingsfesten ved utgangen av året, når du høster inn frukten av arbeidet ditt på marken. 17Tre ganger om året skal alle menn hos deg tre fram for Herrenes Herre. 18Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med noe syret, og fettet av mitt høytidsoffer må ikke ligge natten over til neste morgen. 19#34,26; 5 Mos 14,21; 26,1ff#23,19 koke … fra moren en skikk israelittene avviste som hedensk. Det beste av førstegrøden fra jorden din skal du bringe til Herren din Guds hus.
Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.
Engelen og løftene
20 # 14,19 Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand. 21#23,21 mitt navn er i ham Gud taler og handler gjennom ham. Legg merke til ham og adlyd ham! Sett deg ikke opp mot ham, for han vil ikke bære over med syndene deres, for mitt navn er i ham. 22#Sal 81,14f Men hører du på det han sier og gjør alt det jeg påbyr deg, da vil jeg være en fiende for dine fiender og en motstander for dine motstandere. 23For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utslette dem. 24#20,5; 34,13; 5 Mos 7,5 Du skal ikke tilbe gudene deres og ikke la deg lokke til å dyrke dem. Du skal ikke gjøre som de gjør. Men steinstøttene deres skal du rive ned til grunnen og slå i stykker. 25#15,26+ Dere skal tjene Herren deres Gud. Da vil han velsigne brødet ditt og vannet ditt. Sykdom vil jeg holde borte fra deg. 26#5 Mos 7,14 Ingen kvinne i landet ditt skal miste barn eller være ufruktbar. Jeg skal fylle dine dagers mål.
27 # 5 Mos 11,25 Jeg vil sende redsel for meg foran deg og skape forvirring blant alle de folkene du kommer til. Jeg skal få alle fiendene dine til å snu ryggen til deg og flykte. 28#5 Mos 7,20; Jos 24,12#23,28 bisvermer Betydningen av det hebr. ordet er usikker. Kan også oversettes «skrekk» eller «forvirring». Jeg vil sende bisvermer foran deg. De skal jage hevittene, kanaaneerne og hetittene bort for deg. 29Jeg vil ikke drive dem ut før det er gått ett år, for at landet ikke skal bli liggende øde og villdyrene bli for mange for deg. 30#5 Mos 7,22 Litt etter litt vil jeg drive dem bort for deg, til du blir så tallrik at du kan ta landet i eie. 31#34,11ff; 5 Mos 7,1ff; Dom 2,2f#23,31 Filisterhavet Middelhavet. De grensene som her er nevnt, fikk Israels rike mens David og Salomo var konger. Jf. 1 Kong 4,21. Jeg skal la landegrensene dine nå fra Sivsjøen til Filisterhavet, fra ørkenen til Eufrat. For jeg vil gi dem som bor i landet, i din hånd, og du skal drive dem bort foran deg. 32#34,12.15; 5 Mos 7,2ff; Dom 2,2f Du skal ikke slutte noen pakt med dem og med gudene deres. 33De må ikke bli boende i landet ditt, så de får deg til å synde mot meg. For dyrker du gudene deres, blir det til en snare for deg.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.