Efeserne 4
N11BM

Efeserne 4

4
Kirkens enhet
1 # 4,1 fange for Herrens skyld >3,1. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, 2#Kol 3,12f i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. 3#Kol 3,14f Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:
4 # Rom 12,5; 1 Kor 12,12ff én kropp, én Ånd,
slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
5 # 1 Kor 8,6 én Herre, én tro, én dåp,
6 # 1 Kor 12,6 én Gud og alles Far,
han som er over alle
og gjennom alle og i alle.
7 # Rom 12,6ff; 1 Kor 12,4ff.28ff Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt etter som Kristi gave blir tilmålt. 8#Sal 68,19 Derfor heter det:
Han steg opp i det høye
og bortførte fanger,
til menneskene ga han gaver.
9 # Joh 3,13 # 4,9 først var steget ned Ordet «først» mangler i en del håndskrifter. til det aller laveste, til jorden kan også oversettes «til jordens lavere deler». At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste, til jorden. 10Han som steg ned, er den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. 11#1 Kor 12,28 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12#2 Tim 3,17 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13#3,18f inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
14 # 1 Kor 14,20; Hebr 5,13; 13,9 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. 15#1,22f; 5,23 Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16#1 Kor 12,12+; Kol 2,19 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
Det gamle og det nye mennesket
17 # Rom 1,18ff Så ber jeg dere inntrengende i Herren: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, 18#2,12; Kol 1,21 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. 19Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør.
20Men dere er ikke slik, dere har gått i lære hos Kristus. 21Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. 22#Rom 6,6; Kol 3,9f Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. 23Bli nye i sjel og sinn! 24#Rom 6,4; 2 Kor 5,17 Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet.
25 # Sak 8,16; Kol 3,8f Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer. 26#Sal 4,5; Jak 1,19fBlir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. 27Gi ikke djevelen rom. 28#Apg 20,34f; 1 Tess 4,11 Den som har stjålet, skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.
29 # Matt 15,11; Kol 3,8.16; 4,6 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. 30#Jes 63,10; 2 Kor 1,22+#4,30 segl >1,13. Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag. 31#Kol 3,8 Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. 32#Matt 6,14; Kol 3,12f Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål