5. Mosebok 28
N11BM

5. Mosebok 28

28
Velsignelser
1 # 26,19 Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, 2og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:
3Velsignet er du i byen
og velsignet ute på marken!
4Velsignet er frukten av ditt morsliv,
frukten av din åkerjord
og frukten av din buskap,
avkommet av ditt storfe
og tilveksten til ditt småfe!
5Velsignet er din kurv og ditt bakstetrau!
6 # Sal 121,8 Velsignet er du når du går inn,
og velsignet er du når du går ut!
7 # 3 Mos 26,7 Når fiender angriper deg, skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju.
8 Herren skal befale velsignelse over deg, over din matbod og i alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne deg i det landet som han gir deg.
9 # 2 Mos 19,6 Dersom du holder budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre deg til sitt hellige folk, slik han med ed har lovet deg. 10#28,10 Herrens navn … over deg Folket hører Herren til og står under hans vern. Jf. Jes 43,1; 63,19; Jer 14,9; 15,16. Da skal alle folk på jorden få se at Herrens navn er ropt ut over deg, og de skal frykte deg.
11 # 30,9 Herren skal gi deg rikelig av det som godt er, både frukt av ditt morsliv og frukt av din buskap og frukt av din åkerjord, på den jorden Herren med ed lovet dine fedre at han ville gi deg. 12#11,14; 15,6Herren skal åpne sitt velfylte forrådskammer, himmelen, for deg. Han skal gi landet regn i rett tid og velsigne alt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. 13#28,13 gjøre deg til hode gi en ledende stilling. Jf. Jes 9,14f; 19,15.Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem. 14#5,32 Du skal ikke vike av fra noen av de budene jeg gir deg i dag, verken til høyre eller venstre, ikke følge andre guder og ikke dyrke dem.
Ulydighet og forbannelse
15 # 3 Mos 26,14ff; Dan 9,11; Mal 2,2 Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:
16Forbannet er du i byen
og forbannet ute på marken!
17Forbannet er din kurv og ditt bakstetrau!
18Forbannet er frukten av ditt morsliv
og frukten av din åkerjord,
avkommet av ditt storfe
og tilveksten til ditt småfe!
19Forbannet er du når du går inn,
og forbannet når du går ut!
20 Herren skal sende forbannelse, forvirring og plage over deg og over alt dine hender gjør, til du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du gjorde det onde og forlot meg.
21 Herren skal la pesten bli hengende ved deg til den gjør ende på deg i det landet du nå går inn i for å legge det under deg. 22#Am 4,9; Hag 2,17#28,22 kornsot og svartrust plantesykdommer.Herren skal slå deg med tæring og betennelse, med frysninger og feber, med tørke, kornsot og svartrust, og det skal forfølge deg til du går til grunne. 23#11,17 Himmelen over hodet ditt skal bli til bronse og jorden under deg til jern. 24Herren skal forvandle regnet over landet ditt til sand og støv. Fra himmelen skal det falle ned over deg til du blir utryddet.
25 Herren skal gjøre det slik at du beseires av dine fiender. Drar du ut mot dem på én vei, skal du flykte for dem på sju. Du skal bli til skrekk for alle riker på jorden. 26Likene av dere skal bli til føde for alle fugler under himmelen og for dyrene på marken, og ingen skal skremme dem bort.
27 # 2 Mos 9,9 Herren skal slå deg med Egypts verkebyller, med byller, skabb og skurv som ikke kan helbredes. 28Herren skal slå deg med vanvidd, blindhet og sinnsforvirring. 29Midt på dagen skal du famle deg fram som den blinde famler i mørke.
Du skal ikke lykkes på din vei. Du blir undertrykt og utplyndret dag etter dag, og det er ingen som hjelper. 30#20,7 Binder du deg til en kvinne, skal en annen mann voldta henne. Bygger du et hus, får du ikke bo i det. Planter du en vinmark, får du ikke ta den i bruk. 31Oksen din skal slaktes mens du ser på, og du får ikke spise kjøttet. Eselet ditt skal røves rett for øynene på deg og kommer aldri tilbake til deg. Småfeet ditt skal fiendene få, og det er ingen som hjelper deg. 32Sønnene og døtrene dine skal overgis til et fremmed folk. Du skal se og lengte etter dem hele tiden, men forgjeves, for du er maktesløs. 33#Dom 6,3–6 Et folk du ikke kjenner, skal ete opp grøden av jorden din og det du har vunnet med alt ditt strev. Du blir undertrykt og tråkket på, dag etter dag. 34Du skal bli gal av det synet du får se. 35Herren skal slå deg på knærne og på lårene med ondartede verkebyller som ikke kan helbredes; de skal bre seg fra hode til hæl.
36 # 4,27f; 2 Kong 17; 24–25 Herren skal føre deg og den kongen du setter over deg, bort til et folkeslag som verken du eller dine fedre har kjent, og der skal du dyrke andre guder, stokk og stein. 37#1 Kong 9,7; Jer 24,9 Du skal bli et skremsel, et ordtak og et spottord blant alle de folk som Herren fører deg bort til.
38 # Mi 6,15; Hag 1,6 Mye korn skal du så i åkeren, men lite får du høste inn, for gresshoppene eter det opp. 39Vinmarker skal du plante og dyrke, men du får verken drikke eller lagre vin, for marken eter dem opp. 40Oliventrær skal du ha overalt i landet ditt, men du får ikke salve deg med olje, for olivenfrukten faller ned. 41Sønner og døtre skal du få, men de skal ikke tilhøre deg, for de må gå i fangenskap. 42Alle trærne dine og grøden på jorden din skal gresshoppene ta. 43Innflytteren som bor hos deg, skal komme høyere og høyere over deg, men du skal komme lavere og lavere. 44Han skal låne ut til deg, men du kan ikke låne ham noe. Han skal bli hode, og du skal bli hale.
45Alle disse forbannelsene skal komme over deg. De skal forfølge deg og nå deg igjen til du blir utryddet, fordi du ikke adlød Herren din Gud og ikke holdt de budene og forskriftene som han har gitt deg. 46De skal være tegn og varsel for deg og etterkommerne dine til alle tider.
47Fordi du ikke tjente Herren din Gud av et godt hjerte, i glede over all din overflod, 48må du tjene de fiendene Herren sender mot deg, og være sulten, tørst og naken og mangle alt. Han skal legge et jernåk på nakken din, helt til han har utryddet deg.
49 # Jer 5,15–19; Jer 48,40; 49,22; Hab 1,8 Herren skal sende over deg et folkeslag fra det fjerne, fra jordens ende, som en stupende ørn, et folk med et språk som du ikke forstår, 50et folkeslag med harde ansikter, som ikke tar hensyn til de gamle og ikke er nådig mot de unge. 51De skal ete opp frukten av buskapen din og frukten av åkerjorden, til du blir utryddet. De lar verken korn, ny vin eller fin olje være igjen til deg, verken avkommet av storfeet ditt eller tilveksten til småfeet. De fortsetter til de har utryddet deg. 52De skal omringe deg i alle byene dine, helt til de styrter ned, de høye festningsmurene som du stolte på overalt i landet ditt. De skal omringe deg i alle byene i hele landet som Herren din Gud gir deg. 53#3 Mos 26,29; 2 Kong 6,28–32; Jer 19,9; Klag 2,20; 4,10; Esek 5,10 Og i den trengsel og nød som fienden fører over deg, skal du spise dine egne barn, kjøttet av sønnene og døtrene som Herren din Gud har gitt deg. 54Den fineste og mest bortskjemte mann hos deg vil være så ond mot sin bror og sin egen kone og mot de barna han ennå har tilbake, 55at han ikke unner en eneste av dem å få kjøtt av barna han spiser. For han har ikke noe annet igjen i den trengsel og nød som fienden fører over deg i alle byene dine. 56Og den fineste og mest bortskjemte kvinne, som aldri har prøvd å sette foten på jorden, så fin og bortskjemt som hun var, skal ikke unne sin egen mann og sin sønn og datter 57etterbyrden som kommer ut mellom beina hennes, eller barna hun har født. Fordi hun mangler alt, spiser hun dem i hemmelighet, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i byene dine.
58Dersom du ikke trofast følger hvert ord i denne loven som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette ærerike og skremmende navnet, Herren din Gud, 59da skal Herren sende ufattelige plager over deg og dine etterkommere, store plager og onde sykdommer som ingen ende vil ta. 60#2 Mos 9,9; 5 Mos 7,15 Han skal igjen sende over deg alle Egypts smittsomme sykdommer som du gruer for, og de skal bli hengende ved deg. 61Også alle de sykdommer og plager som ikke er nevnt i denne lovboken, skal Herren sende over deg, helt til du blir utryddet. 62#4,27; 10,22 Bare en liten flokk skal bli igjen av dere som før var tallrike som stjernene på himmelen. For du adlød ikke Herren din Gud. 63Slik Herren før gledet seg over å gjøre godt mot dere og gjøre dere tallrike, skal han nå glede seg over å gjøre ende på dere og utrydde dere. Dere skal rykkes opp av det landet du nå går inn i og skal legge under deg.
64 Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som verken du eller dine fedre har kjent: stokk og stein. 65Blant disse folkeslagene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et urolig hjerte, et sviktende syn og et motløst sinn. 66Livet ditt skal henge i en tråd. Dag og natt skal du leve i frykt og aldri være trygg for ditt liv. 67Om morgenen skal du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare det var morgen!» Slik frykt skal du kjenne i ditt hjerte, og så redselsfullt er det du får se. 68#17,16Herren skal føre deg på skip tilbake til Egypt, den veien jeg sa at du aldri mer skulle se. Der skal dere by dere fram til å bli solgt til fiendene som slaver og slavekvinner, men ingen vil kjøpe.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.