Amos 7
N11BM

Amos 7

7
Syn om Israels undergang
1 # Joel 1,1ff # 7,1 etterveksten … slåttonn Det første gresset som kom om våren, kunne kongen ta til sine stridshester. Bøndene var derfor helt avhengige av det som grodde etterpå. Dette viste Herren Gud meg:
Se, han skapte gresshopper
da gresset begynte å vokse etter slåtten.
Se, det var etterveksten etter kongens slåttonn.
2Da de hadde fortært alt gresset i landet,
sa jeg: «Tilgi, Herre Gud!
Hvordan kan Jakob bli stående,
han som er så liten?»
3 # 2 Mos 32,12.14; Jer 18,8.10; Joel 2,14; Jona 3,10; 4,2 Da angret Herren på dette.
«Det skal ikke skje», sa Herren.
4Dette viste Herren Gud meg:
Se, Herren Gud kalte ilden til strid.
Den fortærte det store dypet
og holdt på å fortære åkrene.
5 # 4 Mos 11,2 Jeg sa: «Hold opp, Herre Gud!
Hvordan kan Jakob bli stående,
han som er så liten?»
6Da angret Herren på dette:
«Heller ikke det skal skje», sa Herren Gud.
7Dette viste han meg:
Se, Herren sto på en loddrett mur,
i hånden hadde han et blylodd.
8 # 2 Kong 21,13; Jes 34,11 Herren sa til meg:
«Hva ser du, Amos?»
Jeg svarte: «Et blylodd.»
Da sa Herren: «Se, jeg senker loddet
midt i Israel, mitt folk.
Jeg vil ikke lenger bære over med det.
9 # 2 Kong 17,21ff; 23,15; Hos 10,8 Isaks offerhauger skal legges øde
og Israels helligdommer i ruiner.
Jeg vil reise meg med sverd mot Jeroboams hus.»
Amos blir bortvist fra Betel
10 # Jer 38,4; Am 1,1 # 7,10 Jeroboam her kong Jeroboam 2. Amasja, presten i Betel, sendte bud til Jeroboam, Israels konge: Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus. Landet kan ikke tåle alle ordene hans. 11#4,2f; 5,5.27; 6,7; 7,9 For Amos sier:
«Jeroboam skal dø for sverd
og Israel drives i eksil,
bort fra sitt land.»
12Siden sa Amasja til Amos:
Du seer, gå din vei, kom deg av sted til Juda!
Der kan du spise ditt brød,
der kan du profetere.
13I Betel får du ikke lenger profetere,
for det er en kongelig helligdom,
et rikstempel.
14 # 1 Sam 9,9; 1 Kong 22,6; 2 Kong 2,3ff Da tok Amos til orde og sa til Amasja:
Ikke er jeg profet og ikke profetdisippel.
Jeg holder husdyr og dyrker fiken.
15 # 2 Sam 7,8 Men Herren tok meg bort fra saueflokken,
og Herren sa til meg:
«Gå og tal profetord til mitt folk Israel!»
16 # Mi 2,6 # 7,16 Isaks hus her Nordriket. Hør nå Herrens ord:
Du sier: «Ikke tal profetord mot Israel,
ikke spå mot Isaks hus!»
17 # 7,17 være en hore for å livberge seg som prostituert. på uren jord utenfor Israel. Derfor sier Herren:
«Din kone skal være en hore i byen,
sønnene og døtrene dine skal falle for sverd.
Jorden din skal deles med målesnor,
du selv skal dø på uren jord,
og Israel skal drives i eksil fra sitt land.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål