Apostlenes gjerninger 9
N11BM

Apostlenes gjerninger 9

9
Saulus ved Damaskus
1 # 8,3; 22,4ff; 26,9ff; Gal 1,13 Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 2#9,2 Veien Ordet brukes ofte i Apg som betegnelse på de kristne og den kristne tro: 19,9.23; 22,4; 24,14.22; jf. 18,25f. og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. 3Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5#1 Kor 15,8f «Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» 7#5 Mos 4,12 Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. 8Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. 9I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.
10I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» 11#21,39#9,11 Tarsos Romersk provinshovedstad fra 66 f.Kr. og et betydelig handels- og kultursentrum. Byen hadde på Paulus' tid en tallrik jødisk koloni. =byer. Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. 12#Mark 5,23; 6,5; 7,32; 8,23; Luk 4,40; 13,13; Apg 28,8 Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» 13#9,13 dine hellige betegnelse på de troende. =hellighet og renhet. Men Ananias svarte: «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. 14#22,16; 1 Kor 1,2; 2 Tim 2,22 Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» 15#13,46f+; 26,1ff; Gal 1,15f Men Herren sa til ham: «Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. 16#2 Kor 11,23ff Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» 17Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: «Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» 18Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. 19Så spiste han og kom til krefter.
Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, 20#13,33; Rom 1,3f.9 hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa: «Han er Guds Sønn.» 21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22#2,36; 5,42; 17,3; 18,5.28 Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias.
23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24#2 Kor 11,32f Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv.
Saulus i Jerusalem
26 # Gal 1,18f Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27#4,36 Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29#6,1 Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30#11,25 Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos.
31 # 2,41+ Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.
Peter gjør under
32Peter dro omkring overalt og kom også ned til de hellige som bodde i Lod. 33Der traff han på en mann som het Æneas. Han var lam og hadde ligget til sengs i åtte år. 34#3,6f+ Peter sa til ham: «Æneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din!» Straks reiste han seg opp. 35Alle som bodde i Lod og på Saron-sletten, så ham, og de vendte om til Herren.
36 # 9,36 Dorkas betyr «gasell». tok seg av ga gaver. >3,2. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorkas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. 37Men nettopp på denne tiden ble hun syk og døde. De hadde vasket henne og lagt henne i et rom ovenpå. 38Lod ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene fikk høre at Peter oppholdt seg der. De sendte da to menn av sted for å be ham komme til dem med en eneste gang. 39Peter gjorde seg klar og ble med dem. Da han kom fram, førte de ham ovenpå, der alle enkene samlet seg rundt ham. De gråt og viste fram kjortlene og kappene Dorkas hadde sydd mens hun ennå var blant dem. 40#2 Kong 4,33 Peter sendte alle ut, falt på kne og ba. Så snudde han seg mot den døde og sa: «Tabita, stå opp!» Hun åpnet øynene, så på Peter og satte seg opp. 41#Mark 5,41#9,41 de hellige >9,13. Han rakte henne hånden og reiste henne opp. Så kalte han inn de hellige og enkene og viste dem at hun levde. 42Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. 43#10,6.32 Peter ble boende ganske lenge i Jaffa hos en garver som het Simon.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.