Romerne 5:21

Romerne 5:21 N11BM

For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:21