Romerne 5:13

Romerne 5:13 N11BM

Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Romerne 5:13